ÜRETİMDE YÖNETİM SİSTEMLERİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Get Adobe Flash player

admin

as9100 rev d eğitimi

avacılık Ve Uzay Kalite Yönetim Sistemi (AS 9100) Standardı

Havacılık ve uzay kalite Yönetim sistemi (AS 9100) standardı, özellikle savunma, uzay, havacılık sanayisi için yazılmış olan bir kalite yönetim standartlıdır.Diğer kalite yönetim standartlarında olduğu gibi iso 9000 serisine dayandırılmış olmakla beraber yüksek güvenlik tehlikesinin var olduğu bu sanayinin gereksinim duyduğu güvenlik ve kalite koşullarını detayları ile açıklamasını yapar. İlk kez North rop Grumman, Lockheed Martin ve GE uçak motorları gibi sektör liderlerinin ortak gerçekleştirdiği çabalar ile Ağustos 1997 yılında, İso 9001:1994 koşulları ile karşılaştırmalı şeklinde yayınlanmıştır. 1999 yılında AAQG, SAE, SBAC veIAQG destekleri ile ilk revizyonu gerçekleşmiştir. Şu an yürürlükte olan C revizyonudur.

Iso 9001’den farklı şartlar şu şekilde özetlenebilir:

» Tedarikçi firma onayı,» Özel prosesler,» Düzeltici tedbirler,» İç denetim koşulları,» Konfigürasyon yönetimi,» Test ve muayene aşamaları» İlk parça muayenesi (FAI),» Ürün belgeleri» Uygunsuz ürünün elden çıkarılması,» Tasarım, tasarım doğrulama ve test aşaması» Sürdürülebilirlik, güvenilirlik ve güvenlik,» Kaynaklar, metotlar ve kayıtlar» Satın alınan ürünlerin doğrulanması,» Ürünün ömrü boyunca izlenebilirlik,» Tedarikçi yerleşkesi dışında uygulanan işin kontrol edilmesi» Üretim aşama değişikliklerinin kontrolü,» Üretim ekipman ve takımları ile CNC programlarının kontrolü

AS 9100′ ün Faydaları

» Diğer kalite yönetim standartları gibi AS 9100 bir kalite yönetim modelidir. Doğru şekilde faaliyet ettirildiğinde kuruluşun verimliliğini yükseltir, kurumsal olmasını sağlar. Her şeyden önce insanların yaşantısını çok yakın bir şekilde ilgilendiren güvenlik tehdidinin çok fazla olduğu bir sektörde, yasal ihtiyaçlara uyumunu karşılar.» Standarda uyumlu hale gelmek, müşteri taleplerinin ve yasal ihtiyaçların tam şekilde sağlandığını garantiler. Yeni pazar fırsatlarını sağlar.

AS 9100 Nasıl Hayata Geçirilir?

» Faaliyette bulunulan iş alanına göre standart ihtiyaçları tanımlanır.» Kalite hedefleri meydana getirilir ve bunların iş operasyonlarına nasıl oturtulacağı belirlenir.» Standart ihtiyaçlarının nasıl tedarik edileceği belge haline getirilmiş bir kalite politikası ile belirtilir.» Bu politika firma bünyesinde duyurulur.» Kalite hedeflerine ve politikasına uyum hakkında öncelikler tespit edilir.» Prosedürlerin uygunluğu ve faaliyete konduğu temin edilir.» Yönetim sınırları tanımlanır, dokümante prosedürler hazırlanır.» Yapılan iç analizlerle sistemin işlediği garanti altına alınır.

Neden AS 9100 Sertifikası Neden Alınmalı?

» Akredite bir firmaca sertifikaya sahip olmak kalite ve müşteri taleplerine adanmış olmanın ve sürekli ilerleme için çaba sarf etmenin bir ifadesidir.» Verimli bir kalite yönetim ağı olduğunu belirtir. Tarafsız ve çok sıkı bir dış analizin ilave güvenlik ihtiyaçlarının ve inanılırlığın bir ifadesidir.» Müşteriler, personeller ve firma ortakları gözünde firmanın prestijini artırır.» Firmanın pazarlama olanaklarını ve rekabet gücünü yükseltir.

AS  9100 Denetimi ve Belgelendirme

AS 9100 ihtiyaçları tam şekilde tedarik edilmesinin ardından Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuz tarafından belgeye sahip olmak için dış analiz arayışına girilebilir. Dış analizler, akreditesi gerçekleşmiş Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuz tarafından uygulanır.

AS 9100 Havacılık ve Uzay Sanayi Kalite Yönetim Sistemi

AS 9100 Havacılık, Uzay, Savunma Kalite Yönetim Sistemi Standardı,ISO 9001 Standardına ek olarak,havacılık,sektörüne özel ilave şartlar eklenerek oluşturulmuş uluslararası bir kalite yönetim sistemidir.

Savunma, uzay ve havacılığa yönelik ürün tasarlayan, geliştiren, üretimini yapan ve satış hizmeti sunan firmalar AS/EN 9100 standardı sayesinde iş ortakları ve müşterileri  beklentileri için  belgelendirmeye ihtiyaç duyarlar.

AS 9100 Standardı Neden Revizyona Uğradı

1.Gelişen Dünyaya uyum sağlamak

2.Artan müşteri beklentilerine daha fazla yanıt verebilmek

3.ISO 9001 :2015 ‘te olduğu gibi hizmet sekörüne daha da uyum sağlayabilmek

4.Diğer revize edilen yönetim sistemleri ile yapısının uyumlu ve entegrasyonunun kolay olmasını sağlamak.

5.Risklerin yönetimi ,bu standartta da etkin hale getirilmiştir.

6.Kuruluşun bağlamı yani içeriğini anlama,etkilendiği iç ve dış meselelere daha çok önem vererek tüm tarafların beklentilerini daha çok önemser.

7.Üst yönetim daha etkin görev üstlenir.

8.Zorunlu prosedürler artık istenmemektedir.

AS 9100 Rev D standardı maddeleri

1.Kapsam

2.Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar

3.Terimler ve Tarifler

3.1 Sahte Parça

3.2 Kritik Madde

3.3 Anahtar Özellik

3.4 Ürün Güvenliği

3.5 Özel Gereklilik

4.Kuruluşun İçeriği

4.1 Kuruluşun ve İçeriğinin Anlaşılması

4.2 İlgili Tarafların İhtiyaçlarının ve Beklentilerinin Anlaşılması

4.3 Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi

4.4 Kalite Yönetim Sistemi ve Süreçleri

5.Liderlik

5.1 Liderlik ve Yönetimin Taahhüdü

5.1.1 Kalite Yönetim Sistemi için Liderlik ve Yönetimin Taahhüdü

5.1.2 Müşteri Odaklılık

5.2 Kalite Politikası

5.3 Kuruluş İçerisindeki Görevler, Sorumluluklar ve Yetkiler

6.Planlama

6.1.Risklere ve Fırsatlara Yönelik Faaliyetler

6.2. Kalite Hedefleri ve Söz Konusu Amaçlara Ulaşmak İçin Planlar

6.3. Değişikliklerin Planlanması

7.Destek

7.1 Kaynaklar

7.1.1 Genel

7.1.2 Çalışanlar (DIS sürecinde boş madde)

7.1.3 Altyapı

7.1.4 Süreçlerin işletilmesi için Çevre

7.1.5 İzleme ve Ölçme Kaynakları

7.1.6 Kuruluşa ait Bilgi birikim

7.2 Yetkinlik

7.3 Farkındalık

7.4 İletişim

7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi

7.5.1 Genel

7.5.2 Dokümante Bilginin Oluşturulması ve Güncellenmesi

7.5.3 Dokümante Bilginin Kontrol Edilmesi

8.İşletim

8.1.Operasyonel Planlama ve Kontrol

8.1.1 Operasyonel Risk Yönetimi

8.1.2 Konfigürasyon Yönetimi

8.1.3 Ürün güvenliği

8.1.4 Sahte Parçanın Önlenmesi

8.2. Ürün ve Hizmetler için Gereklilikler

8.2.1 Müşteri ile İletişim

8.2.2 Ürün ve Hizmetlerle ilgili Şartların Belirlenmesi

8.2.3 Ürün ve Hizmetlerle ilgili Şartların Gözden Geçirilmesi

8.2.4 Ürün ve Hizmetlerin Gerekliliklerinin Değişmesi

8.3. Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi

8.3.1 Genel

8.3.2 Tasarım ve Geliştirmenin Planlanması

8.3.3 Tasarım ve Geliştirme Girdileri

8.3.4 Tasarım ve Geliştirmenin Kontrolü

8.3.5 Tasarım ve Geliştirme Çıktıları

8.3.6 Tasarım ve Geliştirme Değişiklikleri

8.4. Kuruluş Dışından Tedarik Edilen Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü

8.4.1 Genel

8.4.2 Dış Kaynaklı Tedarik Kontrolünün Tipi ve Kapsamı

8.4.3 Dış Kaynaklı Tedarikçiler için Bilgiler

8.5. Ürün ve Hizmetin Sağlanması

8.5.1 Ürün ve Hizmet Sağlanmasının Kontrolü

8.5.2 Belirleme ve İzlenebilirlik

8.5.3 Müşteriye veya Dış Kaynaklı Tedarikçilere Ait Mülkiyet

8.5.4 Muhafaza Etme

8.5.5 Teslimat Sonrası Faaliyetler

8.5.6 Değişikliklerin Kontrolü

8.6. Ürün ve Hizmetlerin Serbest Bırakılması

8.7 Uygun Olmayan Süreç Çıktılarının, Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü

9.Performansın Değerlendirilmesi

9.1. İzleme, Ölçme, Analiz Etme ve Değerlendirme

9.1.1 Genel

9.1.2 Müşteri Memnuniyeti

9.1.3 Analiz ve Değerlendirme

9.2. İç Denetim

9.3. Yönetimin Gözden Geçirmesi

10.İyileştirme

10.1.Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet

10.2.Sürekli İyileştirme

AS 9100 SERİSİ STANDARTLAR:

 • AS 9100 Havacılık, Uzay, Savunma Kalite Yönetim Sistemi Standardı
 •  AS 9110 Havacılık Bakım Kalite Yönetim Sistemi Standardı
 • AS 9120 Distribütörler için Havacılık Kalite Yönetim Sistemi Standardı

As 9001 : 2016

AS 9100 serisi standartları havacılık sektöründe kalite yönetim sistemi (HKYS) şartlarını tanımlamaktadır. HKYS standartları; havacılık, uzay ve savunma sektörlerinde küresel olarak kullanılmaktadır. Bu standartların amacı, havacılık sektöründe kabul görmüş uluslararası seviyenin yakalanması ve tedarikçileri arzu edilen kalite beklentilerine ulaştırmaktır. Bu standartlar on bir büyük havacılık kuruluşu (Boeing, Airbus, Lockheed, vb.) ile Amerikan Kalite Konseyi’nin Havacılık ve Savunma Bölümü (AQAG) arasında oluşturulan bir konsorsiyum tarafından dokumante edilmiştir. Amerika’da (AS9100), Avrupa’da (EN9100) ve Japonya’da (SJAC9100) olarak anılmaktadır. AS 9100 standardı havacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların etkin bir yönetim sistemi kurmak için uluslararası olarak kanıtlanmış en önemli referanslardandır. Kurumunuzun, dünya pazarında yer alabilmesi ve uluslararası rekabet ortamında adını daha güçlü duyurabilmesi, kaliteli ürün ve hizmet üretebilmesine bağlıdır. Hızla gelişen üretim ve hizmet sektöründe; ulusal ve uluslararası zeminlerde, sürekli büyümeyi ve müşteri memnuniyetini sağlayan en önemli kriterlerden biri “Kalite Rekabetini” hayata geçirebilme anlayışıdır. Buna da firma içindeki “Kalite Yönetim Sistemi” ile ulaşılmaktadır. Kurumunuzda Kalite Yönetim Sisteminin devamlılığı sağlayabilmeniz için kurumunuz personeli (eğitim almış iç denetçiler) tarafından yılda en az bir kez iç denetim gerçekleşmesi gerekmektedir. Eğitimin hedefi, katılımcıların AS 9100 Standart gereklilikleri ile ilgili bilgilendirmek, standardın denetçi bakış açısıyla anlaşılmasını sağlamak, denetçilikle ilgili kabul edilmiş kriterlerin gözden geçirilmesi ve pratik uygulamalarla katılımcıların denetçilik deneyiminin ilk adımlarını atmasını sağlamaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ VE UYGULAMA PLANI

 Giriş ve Gündem

 Kalitenin Tarihsel Gelişimi ve Doğuşu

 İş Mükemmelliğinde 8 Temel İlke

 Havacılık Sektörü Yönetim Sisteminin Gelişimi ve Doğuşu

 AS 9100 Rev.D Standardının Maddesel Analizi

 AS 9100 Standardının Uygulama Gereksinimleri

 AS 9100 Rev D farkları

 İç Denetimler ve Denetim Türleri

 Denetçi Özellikleri ve Denetçi Atama

 Denetim Planlama,

 Hazırlık ve Soru Listeleri

 Açılış Toplantısının Gerçekleştirilmesi

 Denetim Gerçekleştirilmesi

 Denetimin Sonuçlandırılması ve Uygunsuzluklar

 Kapanış Toplantısının Gerçekleştirilmesi

 Denetim Raporlama

 Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler

 Pratik egzersizler  Sınav

ISO 9001 2015 Dokümante Edilmiş Bilgi Kavramı Nedir

ISO 9001 2015 Doküman ve Kayıt Yerine  “Dokümante Edilmiş Bilgi Kavramı “Getirildi.

ISO 9001:2008 standardının kullanıcıları, standart ile ilgili gereklilikleri yerine getirirken dokümanları ayrı, kayıtları ayrı ayrı kategorilere ayırırlardı. Ayrıca standardın içerisinde 4.2.4 ve dokümante prosedür görülen yerlere de ayrıca dikkat kesilir, gereklilikler bu şekilde yerine getirilmeye çalışılırdı.

Kimi zaman da denetimlerde, denetçinin bu doküman mı, kayıt mı gibi gereksiz sorgulamalarına maruz kalırlardı.

ISO 9001:2015 standardı bu gibi tartışmaya yol açan konuları “Dokümante Edilmiş Bilgi” kavramını getirerek sonlandırmıştır.

Dokümante edilmiş bilgiler (Yazılı Bilgiler)” terimi, “doküman ve kayıtlar” terimlerinin yerini almıştır.

Uygulamada yaşanan bazı gereksiz tartışmaları bitirmiştir.

Denetimlerde zaman zaman rastlanan, içerik anlamında bir yararı olmayan bu doküman mı, yoksa kayıt mı? vs.  tartışmalarını bitirmiştir.

ISO 9001 2015 Standardında Kalite El Kitabı Kaldırıldı

ISO 9001:2008 standardının kullanıcıları 4.2.4 maddesinde zorunlu olarak istenen Kalite El Kitabını hazırlamak zorundaydılar. Ancak ISO 9001:2015 standardı, ISO 9001:2008  standardının bir maddesi olarak zorunlu istenen Kalite El Kitabı talebini ortadan kaldırılmıştır. Eski standart terminolojisinde Kalite El Kitabının içeriğinde yer alması gereken Hariç Tutma, Kapsam, Ürün/Hizmetler gibi konular, ISO 9001:2015  standardının isterlerinden olan Kapsam ve Sınırlar Dokümante bilgisinde yer alacaktır.

ISO 9001 2015 Kurumsal Bilgi Kavramı Getirildi

Kurumsal Bilgi kavramı bir madde halinde ele alınmış ve tecrübeyi , kurumsal hafızayı elde tutmanın önemi işlenmiştir. Kurumsal Bilgiler geçmiş tecrübeler, eğitim notları katolog broşür, bir problemi çözmedeki kuruluşun daha önce gösterdiği refleksler vb örnek olarak gösterilebilir.

ISO 9001 2015 Zorunlu Prosedür Kavramı Kaldırıldı?

ISO 9001:2008 standardının kullanıcıları dokümante prosedür kavramı deyince aşağıdaki  6 tane zorunlu prosedürü hazırlamak zorundaydı:

1-      Doküman Kontrolü

2-      Kayıt Kontrolü

3-      İç Tetkik

4-      Uygun olmayan ürün/hizmet kontrolü

5-      Düzeltici Faaliyet

6-      Önleyici Faaliyet

ISO 9001:2015 standardı bu prosedürleri zorunlu prosedür kavramı ile adlandırmamakta, ISO 9001:2015 Standardında kuruluşun ihtiyacına göre dokümante bilgi kavramı ile açıklanacak düzeyde uygulama yapılması beklemekte, prosedür oluşturulması zorunlu koşmamaktadır. Ancak biz uygulamada bu prosedürlerin kuruluşun ihtiyacı olduğunu düşünerek aynen devam edeceğini, yalnızca bilgi teknolojini ağırlıkla kullanan firmalarda hazırlanma zorunluluğu ortadan kaldıracağını düşünmekteyiz.

ISO 9001:2015 Revizyonunun Getirdiği Yenilikler

ISO 9001:2015 Revizyonunun Getirdiği Yenilikler ile ilgili bilgililere geçmeden önce standartla ilgili son gelişmelerden bahsedelim.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı Eylül 2015 tarihinde yayınlandı.

Uluslararası standartlar her 5 yılda bir gözden geçirilmekte ve dünyadaki gelişmelere uygun olarak revize edilmektedir. Revizyonun amacı, diğer yönetim sistemleri ile entegre edilebilirliği sağlamaktır. (ISO 14001, AS 9100 gibi)

Ayrıca gelişen teknolojik ilerlemeler ışığında kurumsal yönetime daha iyi entegre olabilecek bir yaklaşımı sağlarken, sistemin uzun yıllar tutarlı olabilecek bir temele dayanması hedeflenmektedir.

Kuruluşların müşterilerini memnun etme yeteneğini geliştirirken, artan operasyonel ortamları da net olarak yansıtmak ve yeni standardın bütün potansiyel ihtiyaçların karşılanmasını güvence altına alıp, aynı zamanda da bürokrasiyi azaltmaktır.

Firmalar, Eylül 2018 tarihine kadar mevcut kalite yönetim sistemlerini ISO 9001:2015 şartlarına uygun hale getirmelidir.

Bu süreçte ilk defa belge alacak firmalara ISO 9001:2008 versiyonuna göre belge alabilmeleri için  2016 yılının sonuna kadar süre verileceği öngörülmektedir.

ISO 9001:2015 Revizyonunun Getirdiği Yenilikler

 • Risk tabanlı düşünceye vurgu
 • Kuruluş ve müşterileri için değer üretmeye daha güçlü bir vurgu
 • Dokümantasyonun daha esnek kullanımı
 • Hizmet kuruluşları için daha kolay uyarlanabilirlik
 • Tüm yönetim sistemi standartlarında kullanılmak üzere geliştirilen yeni bir ortak format

ISO 9001:2008 Belgeli Firmaların Yapması Gerekenler

 • Yeni standarda göre mevcut yönetim sisteminizin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını belirlemek için boşluk analizi yapılması
 • Boşluk analizinde belirtilen eksikliklerin tamamlanması için bir uygulama planının yapılması
 • Kuruluşunuzda yönetim sisteminin yürütülmesine etki eden personele gerekli eğitim ve bilincin verilmesi
 • Mevcut yönetim sistemi güncellemesi ve uygulamaların gerçekleştirilmesi
 • Gerekli düzenlemelerin sağlanması sonrası ISO 9001:2015 geçiş belgelendirmesi için başvuru yapılması gerekmektedir.

ISO 9001:2015 STANDART YAPISI

 1. Kapsam
 2. Atıf yapılan standart/dokümanlar
 3. Tanım ve terimler
 4. Kuruluşun yapısı
 5. Liderlik
 6. Planlama
 7. Destek
 8. Operasyon
 9. Performans değerlendirme
 10. İyileştirme

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi zorunlu kayıtları nelerdir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi zorunlu kayıtları maddeler halinde şu şekilde sıralanır

TS EN ISO 9001 standardının “Yönetim Sorumluluğu” bölümündeki zorunlu kayıtları şunlardır:

5.6.1 Yönetimin Gözden Geçirmesi-Genel
Yönetimin gözden geçirme kayıtları muhafaza edilmelidir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi zorunlu kayıtları “Kaynak Yönetimi” bölümü için şunlardır:

6.2.2 Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık
Öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim ile ilgili uygun kayıtları muhafaza etmelidir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi zorunlu kayıtları “Ürün Gerçekleştirme” bölümü için şunlardır:

7.2.2 Ürüne İlişkin Şartların Gözden Geçirilmesi
Kuruluş, ürüne ilişkin şartlarla ilgili olarak gözden geçirme ve bu gözden geçirmeden kaynaklanan faaliyetlerin sonuçlarına ait kayıtları muhafaza etmelidir.

7.3.2 Tasarım ve Geliştirme Girdileri
Ürün şartlarına ilişkin girdiler belirlenmeli ve kayıtları muhafaza edilmelidir.

7.3.4 Tasarım ve Geliştirmenin Gözden Geçirilmesi
Gözden geçirmenin ve varsa gerekli faaliyetlerin sonuçlarının kayıtları muhafaza edilmelidir.

7.3.5 Tasarım ve Geliştirmenin Doğrulanması
Doğrulamanın ve varsa gerekli faaliyetlerin sonuçlarının kayıtları muhafaza edilmelidir.

7.3.6 Tasarım ve Geliştirmenin Geçerli Kılınması
Geçerli kılmanın ve varsa gerekli faaliyetlerin sonuçlarının kayıtları muhafaza edilmelidir.

7.3.6 Tasarım ve Geliştirme Değişikliklerinin Kontrolü
Değişikliklerin gözden geçirilmesinin ve gerekli faaliyetlerin sonuçlarının kayıtları muhafaza edilmelidir.

7.4.1 Satın Alma Prosesi
Tedarikçiye ait değerlendirmenin ve varsa bu değerlendirme sonucu ortaya çıkan gerekli faaliyetlerin sonuçlarının kayıtları muhafaza edilmelidir.

7.5.2 Üretim ve Hizmet Sunumu İçin Proseslerin Geçerli Kılınması
Yapılan geçerli kılma işleminin, bu proseslerin planlanmış sonuçlara ulaşabilme yeteneğini göstermesi için gerekli kayıtlar muhafaza edilmelidir.

7.5.3 Tanımlama ve İzlenebilirlik
İzlenebilirlik bir şart olduğunda kuruluş, o ürüne özel tanımlamayı kontrol altında bulundurmalı ve kayıtları muhafaza etmelidir.

7.5.4 Müşteri Mülkiyeti
Herhangi bir müşteri mülkü kaybolur, zarar görür veya bir şekilde kullanım için elverişsiz halde bulunursa kuruluş, bu durumu müşteriye rapor etmeli ve kayıtları muhafaza etmelidir.

7.6 İzleme ve Ölçme Donanımının Kontrolü (Kalibrasyon)
Kalibrasyon ve doğrulama sonuçlarının kayıtları muhafaza edilmelidir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi zorunlu kayıtları “Ölçme,Analiz ve İyileştirme” bölümü için şunlardır:

8.2.2 İç Tetkik
Tetkiklerin ve tetkik sonuçlarının kayıtları muhafaza edilmelidir.

8.2.4 Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi
Kayıtlar, ürünün müşteriye teslim için serbest bırakılmasına izin veren kişi/kişileri göstermelidir.

8.3.Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü
Verilen özel izinlerin kayıtları dahil uygunsuzlukların yapısı ve uygunsuzluklar sonrasında alınan tedbirlere ait kayıtlar muhafaza edilmelidir.

8.5.2 Düzeltici Faaliyet
Uygulanan düzeltici faaliyetlerin sonuçlarının kayıtları muhafaza edilmelidir.

8.5.3 Önleyici Faaliyet
Uygulanan önleyici faaliyetlerin sonuçlarının kayıtları muhafaza edilmelidir.

ISO 9001:2015 Revizyonu ve Önemli Değişiklikler

Dokümantasyon

ISO 9001:2015 Revizyonu ve önemli değişiklikler olarak dokümantasyonun daha esnek kullanımı sağlanmaktadır.

ISO 9001:2015 standardında doküman ya da kayıt yerine dokümante edilmiş bilgi kavramı getirilmiştir.

ISO 9001:2008 Standardı “doküman”, “dokümante edilmiş prosedür”, “kalite el kitabı”, gibi özel ifadelere yer verirken, ISO 9001:2015 standardı “dokümante edilmiş bilginin muhafazası” için şartları tanımlamaktadır.

ISO 9001:2008 Standardı şartlara uygunluğun kanıtı olarak tedarik edilmesi gereken dokümanı tanımlamak için “kayıtlar” kelimesini kullanmakta iken, ISO 9001:2015 standardı “dokümante edilmiş bilginin muhafazası” olarak ifade etmektedir.

ISO 9001:2015 Standardı ile birlikte zorunlu prosedürlerde ortadan kalkmıştır.

Kuruluş, bu standar ile birlikte oluşturacağı doküman sistemini, “organizasyonun işletilmesi için öngörülen dokümanlar” olarak belirleyebilecktir.

ISO 9001:2015 standardında standart içinde dokümante edilmiş bilgi geçen bölümleri öğrenmek için ilgili yazıma inceleyebilirsiniz.

Risk Temelli Düşünme

ISO 9001:2015 Revizyonu ve önemli değişiklikler olarak karşımıza çıkan anahtar uygulamalardan bir tanesi de risk temelli düşünme kavramıdır.

ISO 9001:2015 Standardı, “önleyici faaliyet” kavramını kaldırmıştır.

Risk temelli düşünce ISO 9001:2008 Standardında potansiyel uygunsuzlukların ortadan kaldırılması, oluşan uygunsuzlukların analizi gibi çeşitli yöntemlerle karşımıza çıkmaktaydı.

ISO 9001:2015 standardının şartları gereği, kuruluşun risk ve fırsatları belirlemek amacıyla faaliyetlerini planlaması ve devreye alması beklenmektedir.

Risk temelli düşünce aynı zamanda fırsatları belirlemek için de imkan vermektedir.

Risk temelli düşünce ile ilgili uygulanacak yöntem ile ilgili formal bir yöntem ya da şart bulunmamaktadır. Kuruluşlar bunun için çeşitli yöntemler uygulayabilir;ancak ISO 31000 Risk Yönetimi standardı bunun için iyi bir örnek teşkil edebilir.

Risk Temelli Düşünce ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için ilgili yazımı inceleyebilirsiniz.

Proses Yaklaşımı

ISO 9001:2015 Revizyonu ve önemli değişiklikler olarak proses yaklaşımı bulunmaktadır.

ISO 9001:2015 Reivzyonunda proses yaklaşımı daha da netleştirilmiştir.

 

Kalite Yönetim Prensipleri

ISO 9001:2015 Revizyonu ve önemli değişiklikler olarak kalite yönetim sistemi prensipleri bulunmaktadır.

ISO 9001:2015 Revizyonundaki farkları aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

iso-90012015-kys-prensipleri

 

Kuruluşun Bağlamı ve İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması

ISO 9001:2015 Revizyonu ve önemli değişiklikler olarak kuruluşun bağlamı bulunmaktadır.

ISO 9001:2015 Revizyonu, kuruluşun amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve kalite yönetim sisteminin hedeflenen sonuçlarına ulaşılmasını sağlayan iç vedış hususların belirlenmesini istemektedir.

Dış bağlam olarak, yasal, teknolojik, rekabetçi, pazar, kültürel, sosyal ve ekonomik çevrelerden kaynaklanan huhusların değerlendirmesi ile yapılabilir.

İç bağlam ise, kuruluşun değerleri, kültürü, bilgisi ve performansı  ile ilgili hususların değerlendirmesi ile yapılabilir.

ISO 9001:2015 Revizyonu ayrıca, müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarını karşılayan ürün ve hizmetleri düzenli olarak sağlama yeteneğine etki eden ilgili tarafları ve bu tarafların kalite yönetim sistemi ile ilgili şartlarını belirlemelidir.

Kuruluşun bağlamı hakkında detaylı bilgi için ilgili yazımı inceleyebilirsiniz.

Diğer Önemli Değişiklikler

Liderlik, standardın maddeleri arasındaki yerini almıştır.

Yönetim Temsilcisi görevi çıkarılmıştır. Bu aşamada kuruluş, temsilci atamak zorunda olacak ancak bu kişi ya da kişiler olabilecektir.

Müşteri beklentilerinin çerçevesi genişletilmiş, sadece amaçlanan fonksiyon ve performans değil algılanan değer ve fayda amacıyla ürün ve hizmet kalitesi olarak bir bütün şeklinde değerlendirilmiştir.

Kalite hedeflerine ulaşma şekli net olarak tanımlanmıştır.

Farkındalık, ayrı bir madde olarak ele alınmış ve çalışan farkındalığının önemi üzerinde durulmuştur.

Mevcut iletişim maddesine, dış iletişim maddesi ilave edilmiş ve bu iletişime ait yöntemlerin de netleştirilmesi talep edilmiştir.

İç tetkik

 • IATF 16949 geçiş tetkiki Yeniden Belgelendirme süresinde yapılacak
 • 3 yıllık yeni belge yayınlanacak
 • Geçiş tetkikinin son günü daha sonraki tetkikler için referans tarih olarak alınacak
 • Sertifikasyon kurumları geçiş tetkiki öncesi Doküman Gözden Geçirme çalışması yapacaktır, bu çalışma sahada olmak zorunda değil
 • Doküman gözden geçirme için talep edilen dokümanların Sertifikasyon Kurumuna zamanında sunulmaması durumunda Geçiş Tetkikine 0,5 gün

 süre eklenecektir ve gözden geçirme işi sahada yapılacaktır.

 • Sertifikasyon kurumlarının Geçiş Tetkiki öncesi Ön tetkik ya da Gap Analizi yapmaları mümkün değildir.
 • Tüm ISO/TS 16949:2009 belgeli kuruluşlar IATF 16949 standardına göre geçiş yapmalıdır. Bu geçiş IATF 16949: 2016 geçiş tetkiki ile yapılacaktır.
 • Mümkün olan en erken IATF 16949 geçiş ( ya da yeni belgelendirme) tetkiki 01 Ocak 2017 tarihinde başlayabilir.
 • Geçiş süreci ile ilgili detaylı bilgi

IATF «Transition Strategy ISO/TS 16949 to IATF 16949»

Dokümanında yayınlanmıştır ve IATF web sitesinden ulaşılabilir

http://www.iatfglobaloversight.org

Tetkikçi / Tetkik ekibi

 • IATF 16949:2016 geçiş tetkiklerinde bir tetkikçinin tek başına maksimum 7 gün sahada tetkik yapmasına izin verilmektedir ( bknz. IATF Transition Strategy, FAQ no 10).
 • Sertifikasyon kurumları IATF 16949 geçiş tetkiki ve takip eden ara tetkikler için bir önceki dönemde görev alan tetkikçilerini görevlendirebilir

( bknz. IATF Transition Strategy, FAQ no 10).

 

ISO 9001:2015 REVİZYONU

ISO 9001:2015′ in revizyonu, risk tabanlı oluşturulan bir yönetim sistemi olarak, kalite yönetimine daha fazla ağırlık verilmesini, risklerin fırsata çevrilmesini ve sizlere daha verimli bir yönetim sistemini destekler.

 

ISO 9001:2015, standardın yeni versiyonunu, kuruluşların sürdürülebilir gelişmeye yönelik çalışmalarının temel öğelerinden biri olarak konumlandırır ve genel anlamda performansı artırıcı bir araç olarak sunar.

Kalite yönetiminde risk tabanlı yaklaşıma geçiş sürecinin aşamalarından biri olarak, iç ve dış paydaşlara daha fazla odaklanılmasını teşvik eder. İç ve dış paydaşların kuruluşunuza etkilerini değerlendirmenizde ve bu etkileri fırsat olarak değerlendirmenizde sizlere yardımcı olur. Kuruluşlarda stratejik bir karar olarak, Kalite Yönetim Sistemi’nin (KYS) hayata geçirilmesinin önemini vurgular.

Size, mevcut ISO 9001:2008 belgelendirmesinden ISO 9001:2015’in gerekliliklerini sağlamaya geçiş aşamalarında destek sağlayacak çeşitli çözümler sunuyoruz.

ISO 9001:2015’İN BAŞLICA DEĞİŞİKLİKLERİ

İsim değişikliğinin ve KYS aktivitelerinin yeninden konumlandırılmasının yanında, yeni önemli gereklilikler getirilmiştir.

KURULUŞUN BAĞLAMI

Kuruluşun bağlamının göz önünde bulundurulması (kuruluşunuza iç ve dış etkiler değerlendirilmesi), bundan sonra KYS tasarımı ve uygulanması süreci açısından bir faktör olmalıdır.

RİSKLER VE FIRSATLAR

KYS’ nin planlanması ve uygulanmasının temel öğelerinden bir olarak tanımlanan yeni gereklilik; KYS’ nin performansını ve işleyişini potansiyel olarak etkileyebilecek olan risklerin, fırsatların ve bunlara karşılık gelen ‘orantılı’ eylemlerin belirlenmesidir.

LİDERLİK

Üst yönetim, artık sadece KYS’ nin yönetiminden sorumlu olmak yerine, esas olarak ‘liderlik’ odaklı yaklaşım ile kuruluşun KYS’ sine doğrudan katılım gösterecektir. Daha önce Yönetim Temsilcisi olarak belirlenen birim kaldırılmış ve Yönetim Temsilcisinin görevleri KYS’ nin tamamına dağıtılmıştır.

DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ

ISO 9001:2008’deki ‘dokümante edilmiş süreç’ ve ‘kayıt’ kavramları ISO 9001:2015’te ‘dokümante edilmiş bilgi’ olarak değiştirilmiştir.  Bu, kurum tarafından muhafaza edilmesi gereken kontrollü bilgi olarak tanımlanmıştır. Her kuruluş kontrol ve muhafaza edilmesi gereken Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonu türü ve seviyesini kendisi belirler.

DİĞER KYS GEREKLİLİKLERİ

Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili başka değişiklikler de yapılmıştır:

Kalite Yönetimi Sistemi’nin planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi ile ilgili süreç yaklaşımı konusunda kuruluşlara özel gereklilikler getirilmiştir.

KYS’ nin kalite performansını etkileyecek işler yapan çalışanların bilgi ve beceri gerekliliklerinin belirlenmesi

Üretilen ürün ve hizmetlerde uygunluğun sağlanması için gereken bilginin belirlenmesi ve yönetilmesi

Her tür dış tedarikçi için kontrol türü ve kapsamının risk tabanlı yaklaşım ile saptanması

YAPI VE TERMİNOLOJİ

ISO 9001:2015 ANNEX SL’ de tanımlanan madde yapısı, bundan sonraki tüm yeni ve revize edilmiş ISO Standartları’nın gerektirdiği çerçeve olarak benimsenmiştir. Bunun amacı, ISO 9001’in son versiyonunun diğer yönetim sistemleri standartları ile uyumlu olmasını sağlamaktır.

ANNEX SL’ deki yapının kullanılması ile hedeflenen, KYS gerekliliklerinin, kuruluşların KYS birimlerine basit bir şablon önermesinden ziyade, daha tutarlı ve akılcı bir yaklaşım getirmesidir.

ISO 9001 onaylı KYS sahibi kuruluşların, mevcut Kalite Yönetim Sistemleri’nin prosedür ve doküman yapılarını veya kullandıkları terminolojiyi ISO 9001:2015’te ifade edildiği şekilde değiştirmeleri için bir gereklilik bulunmadığının bilinmesi önemlidir.

ISO 9001:2008’DEN GEÇİŞ

ISO 9001:2008 belgeli kuruluşlara standardın yeni versiyonuna geçiş için, ISO 9001:2015’in yayınlanmasından itibaren üç yıl süre tanınmıştır. Mevcut yayınlanma takvimine göre, bu geçiş dönemi 2018 yılının Eylül ayında sona erecektir.

IATF 16949:2016 Iso 16949:2009 farklar

IATF 16949:2016 ISO/TS 16949:2009
0. Giriş 0 Giriş .
0.1 Genel 0.1 Genel .
0.2 Kalite Yönetimi Prensipleri 0.2 Proses yaklaşımı
0.3 Proses Yaklaşımı 0.2 Proses yaklaşımı
0.4 Diğer Yönetim Sistemi Standartları ile ilişki 0.3 ISO 9004 ile ilişki .
0.4 Diğer yönetim sistemleriyle uyumluluk .
Önsöz – Otomotiv KYS Standardı – Hedef 0.5 Bu teknik şartnamenin amacı .
1.Kapsam 1 Kapsam
1.1 Kapsam – ISO 9001:2015’e otomotiv ekleri 1.1 Genel .
1.2 Uygulama
2. Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar 2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar
2.1 Atıf yapılan ya da bilgilendirici standart ve/veya dokümanlar
3.Terimler ve tarifler 3 Terimler ve tarifler
3.1 Otomotiv endüstrisi için terimler ve tarifler 3.1 Otomotiv sanayi için terimler ve tanımlar .
4.Kuruluşun kapsamı 4 Kalite yönetim sistem
4.1 Kuruluşu ve kapsamını anlamak 1.1 Genel .
4.1 Genel şartlar .
4.2 İlgili tarafların beklentilerini ve ihtiyaçlarını anlamak 1.1 Genel .
4.1 Genel şartlar .
4.1.1 Genel şartlar- Ek .
4.3 Kalite yönetim sisteminin kapsamını belirlemek 1.2 Uygulama
4.1 Genel şartlar .
4.1.1 Genel şartlar- Ek .
4.2.2 Kalite el kitabı
 4.3.1 Kalite yönetim sisteminin kapsamını belirlemek – Ek  1.1 Genel .
 1.2 Uygulama
 4.1 Genel şartlar .
 4.1.1 Genel şartlar- Ek .
 4.3.2 Müşteri Özel İstekleri  4.1 Genel şartlar .
 4.1.1 Genel şartlar- Ek .
 4.4 Kalite yönetim sistemi ve prosesleri  4.1 Genel şartlar .
 4.4.1.1 Ürün ve proseslerin uygunluğu
 4.4.1.2 Ürün güvenliği
5. Liderlik 5 Yönetim sorumluluğu .
5.1 Liderlik ve taahhüt 5.1 Yönetimin taahhüdü
5.1.1 Genel
5.1.1.1 Kurumsal Sorumluluk 5 Yönetim sorumluluğu .
5.1 Yönetimin taahhüdü
5 Yönetim sorumluluğu .
5.5.1 Sorumluluk ve yetki .
5.5.1.1 Kalite için sorumluluk.
5.5.2 Yönetim temsilcisi
 5.1.1.2 Proses etkinliği ve verimliliği 5.1.1 Proses verimliliği
5.1.1.3 Proses sahipleri 5 Yönetim sorumluluğu .
5.1 Yönetimin taahhüdü
5 Yönetim sorumluluğu .
5.5.1 Sorumluluk ve yetki .
5.5.1.1 Kalite için sorumluluk.
5.5.2 Yönetim temsilcisi
5.1.2 Müşteri odaklılık 5.2 Müşteri odaklılık .
5.2 Politika 5.3 Kalite politikası .
5.2.1 Kalite politikasının yayımlanması
5.2.2 Kalite politikası ile iletişim kurmak
5.3 Kurumsal roller, sorumluluklar ve yetkiler  5 Yönetim sorumluluğu .
5.3 Kurumsal roller, sorumluluklar ve yetkiler -EK 5.1 Yönetimin taahhüdü
5.3.2 Ürün şartları ve düzeltici faaliyetler için yetki ve sorumluluk 5 Yönetim sorumluluğu .
5.5.1 Sorumluluk ve yetki .
5.5.1.1 Kalite için sorumluluk.
5.5.2 Yönetim temsilcisi
5.5.2.1 Müşteri temsilcisi
6. Planlama 5.4 Plânlama
5.4.2 Kalite yönetim sisteminin plânlanması .
6.1 Riskleri ve fırsatları irdeleyen faaliyetler 5.4.2 Kalite yönetim sisteminin plânlanması .
6.1.2.1 Risk Analizi 8.5.3 Önleyici faaliyet .
8.5.3 Önleyici faaliyet . 8.5.3 Önleyici faaliyet .
6.1.2.3 Beklenmedik durum planları 6.3.2 Acil durum plânları .
6.2 Kalite hedefleri ve hedeflere ulaşmak için planlama 5.4 Plânlama
5.4.1 Kalite hedefleri
6.2.2.1 Kalite hedefleri ve hedeflere ulaşmak için planlama – Ek 5.4 Plânlama
5.4.1.1 Kalite hedefleri- Ek
 6.3 Değişikliklerin planlanması  5.4.2 Kalite yönetim sisteminin plânlanması
7. Destek 6 Kaynak yönetimi .
7.1 Kaynaklar 6.1 Kaynakların sağlanması
7.1.1 Genel 6.2.1 Genel
7.1.2 İnsanlar 6.2 İnsan kaynakları
6.2.1 Genel
7.1.3 Altyapı 6.3 Alt yapı
7.1.3.1 İşletme, tesis ve ekipman planlama 5.4 Plânlama
6.3.1 Fabrika, tesis ve ekipman plânlaması
7.1.4 Prosesin operasyonları için çevre 6.4 Çalışma ortamı
6.4.1 Ürün şartlarında uygunluğa ulaşmak için personel güvenliği
7.1.4.1 Prosesin operasyonları için çevre – Ek 6.4.2 Tesislerin temizliği
7.1.5 İzleme ve ölçme kaynakları 7.6 İzleme ve ölçme donanımının kontrolü
7.1.5.1 Genel
7.1.5.1.1 Ölçüm sistemleri analizi 7.6.1 Ölçüm sistem analizi
7.1.5.2 Ölçüm izlenebilirliği 7.6 İzleme ve ölçme donanımının kontrolü
7.6.2 Kalibrasyon/Doğrulama kayıtları .
7.1.5.2.1 Kalibrasyon/Doğrulama kayıtları 7.1.5.2 Ölçüm izlenebilirliği
7.1.5.3 Laboratuvar şartları 7.6.3 Lâboratuvar şartları
7.1.5.3.1 İç Laboratuvar 7.6.3.1 İç lâboratuvar
7.1.5.3.2 Dış Laboratuvar 7.6.3.2 Dış lâboratuvar .
7.1.6 Kurumsal Bilgi 6.2 İnsan kaynakları
6.2.1 Genel
7.2 Yetkinlik 6.2 İnsan kaynakları
6.2.1 Genel
7.2.1 Yetkinlik – Ek 6.2.2 Yeterlilik, farkında olma (bilinç) ve eğitim
6.2.2.2 Eğitim
7.2.2 Yetkinlik – iş başı eğitimi 6.2.2.2 Eğitim
6.2.2.3 İşbaşı eğitimi
7.2.3 İç tetkikçi yetkinliği 8.2.2.5 İç tetkikçilerin nitelendirilmesi.
7.2.4 İkinci taraf tetkikçi yetkinliği
7.3 Farkındalık 5.2 Müşteri odaklılık .
7.3.1 Farkındalık – Ek 6.2.2.2 Eğitim
7.3.2 Çalışan motivasyonu ve yetkilendirme 6.2.2.4 Çalışanların motivasyonu ve yetkilendirilmesi .
7.4 İletişim 5.5.3 İç iletişim .
7.5 Dokümante edilmiş bilgi 4.2 Dokümantasyon şartları
7.5.1 Genel 4.2.1 Genel
7.5.1.1 Kalite yönetim sistemi dokümantasyonu 4.2.2 Kalite el kitabı
7.5.2 Oluşturma ve revize etme 4.2.3 Dokümanların kontrolü .
7.5.3 Dokümante bilginin kontrolü 4.2.4 Kayıtların kontrolü .
7.5.3.2.1 Kayıtların saklanması 4.2.4.1 Kayıtların muhafazası
7.5.3.2.2 Mühendislik şartnameleri 4.2.3.1 Mühendislik şartnameleri
8. Operasyon 7 Ürün gerçekleştirme .
8.1 Operasyonel planlama ve kontrol 7.1 Ürün gerçekleştirmenin plânlanması
8.1.1 Operasyonel planlama ve kontrol – Ek 7.1.1 Ürün gerçekleştirme plânlaması – Ek .
8.1.2 Gizlilik 7.1.3 Gizlilik
8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar 7.2 Müşteri ile ilişkili prosesler
8.2.1 Müşteri ile iletişim 7.2.3 Müşteri ile iletişim
 8.2.1.1 Müşteri ile iletişim – Ek  7.2.3.1 Müşteri ile iletişim – Ek
  8.2.2 Ürün ve hizmetler için şartların belirlenmesi  7.2.1 Ürüne ilişkin şartların belirlenmesi
 8.2.2.1 Ürün ve hizmetler için şartların belirlenmesi – Ek  7.2.1 Ürüne ilişkin şartların belirlenmesi
  8.2.3 Ürün ve hizmetler ile ilgili şartların gözden geçirilmesi  7.2.2 Ürüne ilişkin şartların gözden geçirilmesi
 8.2.3.1.1 Ürün ve hizmetler ile ilgili şartların gözden geçirilmesi  7.2.2.1 Ürüne ilişkin şartların gözden geçirilmesi – Ek .
 8.2.3.1.2 Müşteri tasarım özel karakteristikleri 7.2.1.1 Müşterinin belirttiği özel karakteristikler .
 8.2.3.1.3 Kuruluş imalat fizibilitesi 7.2.2.2 Kuruluşun imalât yapabilirliği
  8.2.4 Ürün ve hizmetler ile ilgili şartların gözden geçirilmesi  7.2.2 Ürüne ilişkin şartların gözden geçirilmesi
 7.2.2.1 Ürüne ilişkin şartların gözden geçirilmesi – Ek .
 7.3 Tasarım ve geliştirme .
 8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi  7.3 Tasarım ve geliştirme .
  8.3.1 Genel
 8.3.1.1 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi – Ek
  8.3.2 Tasarım ve geliştirmenin planlanması  7.3.1 Tasarım ve geliştirme planlaması
 8.3.2.1 Tasarım ve geliştirmenin planlanması – Ek  7.3.1.1 Disiplinler arası yaklaşım
 8.3.2.2 Ürün tasarım yetenekleri  6.2.2.1 Ürün tasarım yetenekleri
 8.3.2.3 Gömülü yazılım barındıran ürünlerin geliştirilmesi
  8.3.3 Tasarım ve geliştirme girdileri  7.3.2 Tasarım ve geliştirme girdileri .
 8.3.3.1 Ürün tasarım girdisi  7.3.2.1 Ürün tasarım girdisi
 8.3.3.2 İmalat prosesi tasarım girdisi  7.3.2.2 Üretim prosesi tasarım girdisi
 8.3.3.3 Özel karakteristikler  7.3.2.3 Özel karakteristikler .
  8.3.4 Tasarım ve geliştirme kontrolleri  7.3.4 Tasarım ve geliştirmenin gözden geçirilmesi .
 7.3.5 Tasarım ve geliştirmenin doğrulanması .
 7.3.6 Tasarım ve geliştirmenin geçerli kılınması.
 8.3.4.1 İzleme 7.3.4.1 İzleme
 8.3.4.2 Tasarım ve geliştirmenin doğrulanması  7.3.6 Tasarım ve geliştirmenin geçerli kılınması.
 7.3.6.1 Tasarım ve geliştirmenin geçerli kılınması – Ek .
 8.3.4.3 Prototip program  7.3.6.2 Prototip program
 8.3.4.4 Ürün onay prosesi  7.3.6.3 Ürün onay prosesi .
  8.3.5 Tasarım ve geliştirme çıktıları  7.3.3 Tasarım ve geliştirme çıktıları .
 8.3.5.1 Tasarım ve geliştirme çıktıları – Ek  7.3.3.1 Ürün tasarım çıktıları-Ek
 8.3.5.2 İmalat prosesi tasarım çıktısı  7.3.3.2 İmâlat prosesi tasarım çıktısı
  8.3.6 Tasarım ve geliştirme değişiklikleri  7.3.7 Tasarım ve geliştirme değişikliklerinin kontrolü
 8.3.6.1 Tasarım ve geliştirme değişiklikleri – Ek
 8.4 Dışarıdan sağlanan proseslerin, ürünlerin ve hizmetlerin kontrolü  7.4 Satın alma
  8.4.1 Genel  7.4.1 Satın alma prosesi
 8.4.1.1 Genel – Ek
 8.4.1.2 Tedarikçi seçme prosesi  7.4.1 Satın alma prosesi
 8.4.1.3 Müşteri direktifli kaynaklar («Direktifli Alım» olarak da bilinir.)  7.4.1.3 Müşteri onaylı kaynaklar
  8.4.2 Kontrolün türü ve kapsamı  7.4.1 Satın alma prosesi
 7.4.1.2 Tedarikçinin kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi
8.4.2.1 Kontrolün türü ve kapsamı – Ek  7.4.3 Satın alınan ürünün doğrulanması
 7.4.3.1 Giren ürünün şartlara uygunluğu .
 8.4.2.2 Yasa ve mevzuat şartları  7.4.1.1 Birincil ve ikincil mevzuatlara uygunluk
 8.4.2.3 Tedarikçinin kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi  7.4.1.2 Tedarikçinin kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi
 8.4.2.3.1 Otomotiv ürünüyle bağlantılı yazılım veya gömülü yazılımı olan otomotiv ürünleri
 8.4.2.4 Tedarikçi izleme  7.4.3.2 Tedarikçinin İzlenmesi
 8.4.2.4.1 İkinci taraf denetimleri  7.4.1.2 Tedarikçinin kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi .
8.4.2.5 Tedarikçi geliştirme
  8.4.3 Dış tedarikçiler için bilgi  7.4.2 Satın alma bilgisi
 8.4.3.1 Dış tedarikçiler için bilgi – Ek  7.4.3 Satın alınan ürünün doğrulanması
8.5 Üretim ve hizmetin sağlanması 7.5 Üretim ve hizmetin sunumu
8.5.1 Üretim ve hizmetin sağlanmasının kontrolü 7.5.1 Üretim ve hizmetin sunumunun kontrolü .
8.5.1.1 Kontrol Planı 7.5.1.1 Kontrol plânı .
8.5.1.2 Standart iş – operatör talimatları ve görsel standartlar 7.5.1.2 Çalışma talimatları .
8.5.1.3 Çalışma ayarlarının doğrulanması 7.5.1.3 İş düzenlerinin doğrulanması
8.5.1.4 Duruş sonrası doğrulama
8.5.1.5 Toplam verimli bakım 7.5.1.4 Önleyici ve kestirimci bakım
8.5.1.6 Üretim takımlarının ve imalatının, testlerinin ve ölçme takımlarının ve teçhizatının yönetimi 7.5.1.5 Üretim takımlarının yönetimi
8.5.1.7 Üretim Planlama 7.5.1.6 Üretim programlanması .
8.5.2 Tanımlama ve İzlenebilirlik 7.5.3 Tanımlama ve izlenebilirlik .
8.5.2.1 Tanımlama ve İzlenebilirlik – Ek 7.5.3.1 Tanımlama ve izlenebilirlik -Ek .
8.5.3 Müşteri ya da dış yüklenicilere ait mülkiyet 7.5.4 Müşteri mülkiyeti .
7.5.4.1 Müşteri mülkiyetindeki üretim takımları .
  8.5.4 Muhafaza  7.5.5 Ürünün muhafazası .
 8.5.4.1 Muhafaza – Ek  7.5.5.1 Depolama ve envanter
 8.5.5 Sevkiyat sonrası faaliyetler  7.5.1 Üretim ve hizmetin sunumunun kontrolü .
 8.5.5.1 Servis bilgilerinin geri bildirimi  7.5.1.7 Servisten bilgi geri beslemesi
 8.5.5.2 Müşteri ile yapılan servis anlaşmaları  7.5.1.8 Müşteri ile yapılan servis anlaşması
  8.5.6 Değişikliklerin kontrolü  7.1.4 Değişiklik kontrolü .
 8.5.6.1 Değişikliklerin kontrolü – Ek  7.3.7 Tasarım ve geliştirme değişikliklerinin kontrolü
 8.5.6.1.1 Proses kontrollerin geçici olarak değiştirilmesi
 8.6 Ürünlerin ve hizmetlerin serbest bırakılması  7.4.3 Satın alınan ürünün doğrulanması
 7.5.2 Üretim ve hizmetin sunumu için proseslerin geçerli kılınması
  8.6.1 Ürünlerin ve hizmetlerin serbest bırakılması – Ek  7.5.2.1 Üretim ve hizmetin sunumu için proseslerin geçerli kılınması – Ek .
  8.6.2 Yerleşim muayenesi ve fonksiyonel testler  8.2.4.1 Yerleşim muayenesi ve fonksiyonel deneylere tâbi tutma
 8.6.3 Görünüm parçaları  8.2.4.2 Görünüm parçaları .
  8.6.4 Dış kaynaklı ürünlerin ve hizmetlerin uygunluğunun doğrulanması ve kabul edilmesi  7.4.3.1 Giren ürünün şartlara uygunluğu .
  8.6.5 Yasalara ve mevzuatlara uygunluk  7.4.1.1 Birincil ve ikincil mevzuatlara uygunluk
 7.4.3.1 Giren ürünün şartlara uygunluğu .
  8.6.6 Kabul kriterleri  7.1.2 Kabul kriteri .
8.7 Uygun olmayan çıktıların kontrolü  8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolü .
 8.7.1.1 Müşterinin sapma izni  8.3.4 Müşterinin sapma izni .
 8.7.1.2 Uygun olmayan ürünün kontrolü – müşteri tarafından belirlenen proses  8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolü .
 8.7.1.3 Şüpheli ürünün kontrolü  8.3.1 Uygun olmayan ürünün kontrolü – Ek
 8.7.1.4 Yeniden işlenen ürünün kontrolü  8.3.2 Yeniden işlenmiş ürünün kontrolü
 8.7.1.5 Tamir edilen ürünün kontrolü
 8.7.1.6 Müşteri bildirimi  8.3.3 Müşterinin bilgilendirilmesi
 8.7.1.7 Uygun olmayan ürünün ayrıştırılması  8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolü .
9. Performans değerlendirme 8 Ölçme, analiz ve iyileştirme.
9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme 8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolü .
8.2 İzleme ve ölçme .
  9.1.1 Genel  8.1 Genel .
 9.1.1.1 Üretim prosesinin izlenmesi ve ölçülmesi  8.2.3 Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi
 8.2.3.1 İmâlat proseslerinin izlenmesi ve ölçülmesi .
 8.2.4 Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi .
 9.1.1.2 istatistiksel araçların tanımlanması  8.1.1 İstatistiksel araçların belirlenmesi
 9.1.1.3 İstatistiksel kavramların uygulanması  8.1.2 Temel istatistiksel kavramların bilgisi .
  9.1.2 Müşteri memnuniyeti  8.2.1 Müşteri memnuniyeti .
 9.1.2.1 Müşteri memnuniyeti – Ek  8.2.1.1 Müşteri memnuniyeti-Ek
  9.1.3 Analiz ve değerlendirme  8.4 Veri analizi
 9.1.3.1 Önceliklendirme  8.4.1 Verilerin analizi ve kullanımı
 9.2 İç tetkik  8.2.2 İç tetkik .
 9.2.2.1 İç tetkik programı  8.2.2.4 İç tetkik planları
 9.2.2.2 Kalite yönetim sistemi tetkiki  8.2.2.1 Kalite yönetim sistemi tetkiki
 9.2.2.3 İmalat prosesi tetkiki  8.2.2.2 İmâlat prosesi tetkiki
 9.2.2.4 Ürün tetkiki  8.2.2.3 Ürün tetkiki
9.3 Yönetimin gözden geçirmesi  5.6 Yönetimin gözden geçirmesi
 9.3.1 Genel  5.6.1 Genel
 9.3.1.1 Yönetimin gözden geçirmesi – Ek  5.6.1.1 Kalite Yönetim Sistemi Performansı
  9.3.2 Yönetimin gözden geçirmesi girdileri  5.6.2 Gözden geçirme girdisi
 9.3.2.1 Yönetimin gözden geçirmesi girdileri – Ek  5.6.2.1 Gözden Geçirme Girdisi –Ek
 9.3.3 Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları  5.6.3 Gözden geçirme çıktısı
 9.3.3.1 Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları – Ek
10. İyileştirme 8.5 İyileştirme .
10.1 Genel 8.5.1 Sürekli iyileştirme .
10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet 8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolü .
8.5.2 Düzeltici faaliyet
8.5.2.3 Düzeltici faaliyet etkisi .
  10.2.3 Problem çözme 8.5.2.1 Problem çözme .
  10.2.4 Hata önleme  8.5.2.2 Hata önleme .
  10.2.5 Garanti yönetim sistemi  8.5.2.4 Red edilen ürünün deney /analizleri .
  10.2.6 Müşteri şikayetleri ve saha başarısızlıkları test analizi
 10.3 Sürekli iyileştirme  8.5.1 Sürekli iyileştirme .
 10.3.1 Sürekli iyileştirme – Ek  8.5.1.1 Kuruluşun sürekli iyileşmesi
 8.5.1.2 Üretim prosesinin iyileşmesi
 EK A : Kontrol planları  EK A : Kontrol planları
 A.1 Kontrol planının aşamaları  A.1 Kontrol planının aşamaları
 A.2 Kontrol planının parçaları  A.2 Kontrol planının parçaları
 EK B : Kaynakça – Otomotiv Ek  EK B : Kaynakça – Otomotiv Ek
Etiketler