ÜRETİMDE YÖNETİM SİSTEMLERİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Get Adobe Flash player

Eğitim Faaliyetimiz İki Teknik Bilişim İle Ortak Yürütülmektedir. Yönetim sistemlerinin kurulması, sürdürülebilmesi ve verimliliğin arttırılmasının yanında eğitim hizmetleri ile de personel yapınızın niteliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yürütmekteyiz.

Resim2

ISO 9001-2015 EĞİTİMİ
Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini hatırlatmak.
ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi standardının maddelerini örnekler ile açıklamak ve bütün katılımcılar ile birlikte yorumlamak. Kalite yönetim sisteminin kurulması aşamasında yapılan yanlışlıklar hakkında katılımcıları bilgilendirmek.

KAPSAMI:

• Kalite tanımları,
• Kalite yönetim prensipleri,
• ISO 9000, ISO 9001 ve ISO 9004 standartları,
• ISO 9001 kalite yönetim sistemi standardının
• Kalite yönetim sisteminin kurulmasında dikkat edilecek hususlar

Resim3

 

ISO 9001-2015 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ
ISO 9001 kalite yönetim sistemi  standardına uygun olarak kuruluş içinde oluşturulmuş olan kalite yönetim sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini saptamak için yapılan iç tetkiklere ait esasları ve aşamalarını açıklamak ve uygulamalarla göstermek.

 

KAPSAMI:
• Tetkik türleri ve tanımları,
• Yönetim sistemi tetkikinin amacı,
• Kalite yönetim sistemi tetkikinin aşamaları (planlama, hazırlık, uygulama, raporlama, takip ve kapatma),
• Organizasyonel görev ve sorumluluklar,
• Kalite yönetim sistemi tetkikçisinin sahip olması gereken özellikler,
•Tetkik sırasında karşılaşılması muhtemel durumlar ve çeşitli uygulamalarla ve filmlerle anlatılır.

Resim4

 

ISO 14001- 2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

ISO 14001:2015 çevre yönetim sistemi standardının tanıtılması, standarda uygun yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşların, standardın gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi.

KAPSAMI:
• Çevre yönetim sistemi motivasyonu,
• Çevre yönetim sistemi kurulma aşamaları,
• ISO 14001:2015 çevre yönetim sistemi standardının gereklilikleri,
• Çevresel etki değerlendirmesi ve önemli çevresel unsurların tespitine ilişkin vaka çalışmaları,
• Çevre politikası, çevresel amaçlar/hedefler, çevre yönetim programına ilişkin grup çalışmaları,
• Çevre yönetim ve kalite yönetim sistemleri arasındaki ilişkiler ve bunların entegrasyonu,
• Çevre yönetim sistemi belgelendirme aşamaları.

 

IATF 16949-2016 OTOMOTİV SEKTÖRÜ İÇİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

Katılımcılara, otomotiv üretimi ve ilgili tedarikçileri arasında ortak bir dil olan IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemi Teknik Şartnamesi hakkında temel bilgileri vermek. Uygulama aşamasında IATF 16949:2016’nın şartlarının doğru yorumlanmasını ve anlaşılmasını sağlamak.
IATF 16949:2016’nın temeli olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardının da doğru anlaşılmasını

KAPSAMI:
• IATF 16949 teknik şartnamesinin amacı
• IATF 16949 teknik şartnamesini kimler uygulamalıdır?
• IATF 16949’un tarihçesi ve Global Yaklaşım,
• IATF kimdir ve rolü nedir?
• Müşteri özel istekleri
• Kalite Yönetim Prensipleri

ISO/TS 16949 OTOMOTİV KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

Otomotiv sektörü firmalarının kalite yönetim sistemlerinin, ISO/TS 16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uygunluğunun doğrulanması için iç denetim sisteminin kurulması, denetimlerin planlanması ve uygulanması için gereken bilgileri katılımcılara aktarmak ve bu bilgileri pratik uygulamalarla pekiştirmektir.

KAPSAMI:Resim6

ISO/TS 16949 Standardının özet tanıtımı
Sistem denetimi ve süreçleri
Süreç denetimi ve süreçleri
Ürün denetimi ve süreçleri
Denetim yaklaşımı ve planlanması
Kalite sistemi denetimi ve soru listelerinin kullanılması

Resim7

 

VDA 6.3 PROSES DENETİMİ EĞİTİMİ
Bu eğitimin amacı, özellikle otomotiv sanayi şirketlerinde kullanılan önemli bir yönetim aracı olan proses denetiminin gerekliliği ve uygulaması hakkında mevcut bilgileri (VDA 6.3) aktarmaktır..

KAPSAMI:
VDA hakkında genel bilgi
VDA tanımlar
VDA 6.3 denetçi kalifikasyonu
VDA 6.3 proses denetimi bilgilendirme potansiyel analizleri
Değerlendirme metotları
VDA 6.3 proses denetimi soru katalogu
Grup çalışmaları
Denetim uygulamaları

fig_03APQP-PPAP ÜRETİM PARÇASI ONAY PROSESİ EĞİTİMİ

PPAP ise adını ingilizce “Production Part Approval Process” kelimelerinin baş harflerinden alır ve “Üretim Parçası Onay Prosesi ” anlamına gelir.

PPAP, otomotiv sanayinde, üretilecek yeni bir ürünle ilgili geçerli kılmada teknik dataların oluşturulması, Ürüne özgü imalat planlaması ve sunumunun yapılmasında karşılıklı sorumlulukların anlaşılması esaslarına dayalı olarak faaliyetlerin yürütülmesini amaçlar.

PPAP, müşterinin bütün mühendislik resim ve spesifikasyon gereklerinin imalatçı tarafından anlaşıldığını belirlemek ve imalatçının prosesinin gerçek imalat şartlarında ve adetlerinde bu gerekleri karşılayacağına emin olmak için kullanılan bir araçtır.

PPAP sunumu tedarikçi için kontrol listesi anlamını taşır. Tedarikçi yaptığı ürün için gerekli dokümantasyon ve kontrollerin tam olup olmadığını bu liste ile birlikte kontrol eder.


Resim8KAİZEN (SÜREKLİ İYİLEŞTİRME) EĞİTİMİ

Doğu kültüründe sürekli bitmeyen iyileştirme anlamına gelen KAİZEN, küçük küçük de olsa iyileştirmelerin sistematik bir biçimde gerçekleştirilmesi ve alışkanlık haline getirilmesi yöntemidir. Ayrıca; iyileşme için büyük yatırımlar gerektirmeyen, tüm personelin yaratıcılıklarını ön plana çıkartan, çalışanlar tarafından uygulandığı için benimsenmesi kolay olan bir yöntemdir.

KAIZEN EĞİTİMİ KAPSAMI:
• Kaizen Tanımı
• Ekip Çalışması
• Problem Çözme Teknikleri
• Hata Ağaç Analizi
• Kaizen Planı oluşturma
• Ölçme, veri toplama ve analiz etme
• A3 Raporlama

Resim9“5S” EĞİTİMİ (İŞYERİ ORGANİZASYONU)
5S uygulamaları ile daha tertipli, daha düzenli ve daha temiz iş alanları oluşturularak maliyetler azaltılır, verimlilik artırılır, iş güvenliği ve motivasyon sağlanır. Yalın üretim uygulamalarının temeli olan ve işyeri organizasyonu olarak adlandırılan 5S’in hedefi, kültürel bir değişim yaratarak, işyerindeki malzeme ve bilgi akışının hızlı ve doğru olmasını sağlamaktır. 5S eğitimi ile kuruluşlarında “5S” uygulamak isteyen katılımcılara, Yalın Üretim yaklaşımlarını, 5S adımlarını ve 5S uygulamalarını görsel araçlarla anlatmak. Ayrıca seçilen bölgelerde pilot uygulamalar yapılarak edinilen bilgilerin pekişmesini ve kalıcı olmasını sağlamak.

5S EĞİTİMİ KAPSAMI:
• 7 Temel İsraf  ve Kurum Kültürü
• 5S nedir? • 5S in amacı nedir?
• 5S in faydaları nedir?
• Ayıklama (SEIRI) adımı ve uygulama yöntemi
• Düzenleme (SEITON) adımı ve uygulama yöntemi
• Temizleme (SEISO) adımı ve uygulama yöntemi
• Standartlaşma (SEIKETSU) adımı ve uygulama yöntemi
• Disiplin (SHITSUKE) adımı ve uygulama yöntem

Resim10

ISO 27001 – BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi işletmelerin gelişen teknolojilerle beraber her geçen gün daha fazla iş yüklediği bilgi alt yapılarının güvenliğini sağlamaya dönük oluşturulmuş bir modeldir.
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sayesinde kurumlar bilgi altyapılarını belirleyip, bu varlıklara yönelik olası tehlikeler analizi ederek, bu risklerin oluşması durumunda hangi kontrolleri uygulayacaklarına ve hangi kontrolleri uygulamayacaklarına karar verirler.
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi özellikle kurumsallaşmaya çalışan organizasyonlar için entegre yönetim sistemlerinin en önemli parçalarından biridir

Resim11

 

TS EN ISO IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU EĞİTİM  

ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı, Mayıs 2005 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır.  Bu standart, yerine geçtiği ISO/IEC Kılavuz 25 ve EN 45001’in uygulamalarından elde edilen tecrübeler sonunda hazırlanmıştır
ISO 17025, kalite sistemi çalıştırdıklarını, teknik olarak yeterli olduklarını ve geçerli teknik sonuçları üretebildiklerini göstermek isteyen deney veya kalibrasyon laboratuvarının yerine getirmesi gereken bütün şartları içermektedir.

Resim12

 

 

ISO 10002 MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

Rekabetin sürekli arttığı bu günlerde müşteriler artık, şikayette bulundukları zaman en iyi düzeyde hizmet almayı beklemektedirler. Sürekli müşteri kaybeden kuruluşlar, itibarlarını geri kazanabilmek için çok yoğun bir gayret göstermek zorundadırlar ve çoğu sektörde; kaybedilen bir müşterinin maliyetinin, yeni kazanılacak 4 ila 65 müşteri için gerekli bedele eşdeğer olduğu kabul edilmektedir
Gerek özel sektör için, gerek kamu sektörü için ve gerekse gönüllü kuruluşlar için; müşteri beklentilerini karşılamak en temel görev haline gelmiştir. Müşteriyi önemsemek, rekabet için büyük avantajlar sağlayacaktır.  Bu nedenle; Şikayetler; birer iyileştirme fırsatına dönüştürülmelidir!

Alfa Değer olarak, yeni başlayanlardan profesyonellere kadar herkese ISO 10002’nin tüm etkilerini anlamaları, etkin olarak uygulamaları ve yönetim sistemlerinin performansını sürekli iyileştirmeleri için bir dizi eğitim programı hazırladık.

 

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL (SPC) EĞİTİMİ

Bu eğitimin hedefi, katılımcılara istatistiksel proses kontrol ile ilgili temel teknikleri aktarmak, etkin kullanımına yönelik yaklaşımları açıklamaktır.

KaliteResim13de önleme yaklaşımı ve sürekli gelişme
Temel istatistik kavramlar
Proses değişkenliği
Histogram
Normal dağılım ve parametreleri
Yeni istatistiksel proses kontrol sistemi
Ölçüm ve veri toplama
Değişkenler için kontrol kartları
Niteliksel veriler için kontrol kartları
Kontrol kartlarının analizi
Yeterlilik ve performans göstergelerinin hesabı
Proses yeterlilik ve performans analizi
Örnek uygulamalar

 

RİSK TABANLI PROSES YÖNETİMİ EĞİTİMİ

ISO 9001:2015 standardı bağlamında Proseslerin ve prosesler arası ilişkilerin belirlenmesi ve sistematik olarak yönetilmesine ilişkin şartların aktarımı.

Belirlenen proseslere ait risk ve fırsatların ele alınmasına yönelik yöntemler konusunda bilgi aktarımı.

Eğitimin İçeriği

 • ISO 9001:2015 standardına göre Kalite Yönetim Sisteminde Proses Yaklaşımı
 • PUKÖ Döngüsü
 • Prosesler arası etkileşimlerin belirlenmesi
 • Proseslerin şematik gösterimi
 • Risk Tabanlı Düşünme Bağlamında her bir prosese ait risk ve fırsatların belirlenmesi
 • Belirlenen risk ve fırsatların yönetilmesi
 • Proseslerin istenen çıktılara ulaşmasına yönelik performanslarının değerlendirilmesi

 

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Problem çözme kültürünün kuruluşun her düzeyinde anlaşılmasını sağlamak. Kuruluşların verimliliğini azaltan problemlerinin çözülebilmesi ve sürekli iyileştirmenin sağlanması için en temel problem çözme tekniklerini katılımcılara aktarmak. Bu yaklaşımların ve tekniklerin örnek uygulamalar ile anlaşılmasını sağlamak.

EĞİTİM KAPSAMI:Resim14

Proses Haritası
Akış Şeması,
Beyin Fırtınası
Balık Kılçığı Diyagramı
5 G Analizi,
5 N 1 K Analizi
5 Neden Analizi

 

 

OTOMOTİV & SAVUNMA SANAYİDE SÜREÇ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Firmaların uygunluklarını sağlamak ve sürdürmek amacıyla kalite sistemlerini doğru yaklaşım ve uygun standarda göre denetlemesi için otomotivde süreç yaklaşımı kullanmaları gerekmektedir. Bu amaçla otomotivde süreç yaklaşımını tanıtmak,firmada süreç yaklaşımını desteklemek ve iç denetçi yetiştirilirken verilecek eğitime ve denetim tekniklerine taban oluşturmak amacıyla geliştirilmiş bir eğitimdir.

EĞİTİM KAPSAMI:Resim15

Tanımlar, Kavramlar
Süreç öğeleri
Süreçlerin Yapılandırılması
Süreçlerin Takip edilmesi ve kontrolü
Süreçlerin Sürekli İyileştirilmesi
Çeşitli Örnekler Ve Uygulamalar

 

 

 

 

 

 

ISO/TS 16949:2009 OTOMOTİV KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ IATF 16949:2016 OLARAK REVİZE EDİLDİ

Ekim 2016’da tarihinde , IATF 16949:2016 IATF tarafından yayınlanacak ve otomotiv endüstrisindeki organizasyonlar için kalite yönetim sistemi gerekliliklerini belirleyerek şu anki ISO/TS 16949:2009’u geçersiz kılacak ve yerini alacaktır.

En son versiyon ISO kalite yönetim sistemi standardı ISO 9001:2015 ile aynı doğrultuda olacak ve atıfta bulunacaktır. IATF 16949:2016 tamamiyle ISO 9001:2015’e yapısına ve gerekliliklerine uyacaktır. IATF 16949:2016 bağımsız bir kalite yönetim standardı olmayacak, ISO 9001:2015 ek olarak uygulanacak ve bağlantılı olacaktır.

IATF , ISO/TC176 katılımı yoluyla ISO ile güçlü işbirliği içinde kalarak ISO 9001 ile sürekli uyum halinde olmayı garanti altına alacaktır.

KAPSAMI:
• ISO/TS 16949 teknik şartnamesinin amacı
• ISO/TS 16949 teknik şartnamesini kimler uygulamalıdır?
• ISO/TS 16949’un tarihçesi ve Global Yaklaşım,
• IATF kimdir ve rolü nedir?
• Müşteri özel istekleri
• Kalite Yönetim Prensipleri

ISO 14001- 2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

ISO 14001 iç tetkikçi eğitimi, mevcut ISO 14001 yönetim sisteminin uygulamalarını ve etkinliğini kontrol etme yetkinliğine ulaşmasını sağlayacak ISO 14001 iç tetkikçileri yetiştirmek amacıyla hazırlanmıştır. ISO 14001 iç tetkikçi eğitimi ile birlikte iç denetim kültürünü edinmenizi ve bu yaklaşım ile kuruluşunuza değer katmanızı amaçlarız.

KAPSAM

 • TS EN ISO 19011 Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu
 • Tetkik Prensipleri
 • Tetkik Tip ve Görevleri
 • İç Tetkik’te Sorumluluklar
 • Uygulama Adımları
 • Pratik Ve Örnek Atölye Çalışmaları

 

OHSAS 18001 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ

OHSAS 18001’in amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun, yönetmelik, mevzuat ve tüzüklerin ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ile sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesidir. OHSAS 18001:ISO 9001 ve ISO 14001 ile benzer bir yaklaşımla, sürekli ve proaktif çözümler getirir.

KAPSAM

 • OHSAS 18001’in Gelişimi
 • OHSAS 18001 ‘in Avantajları
 • Güvenlik ve Sağlık Yönetim Sistemi Kurma Aşamaları
 • Sağlık ve Güvenlik Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
 • Örnek Risk Değerlendirmesi

 

 

HATA MODU ETKİ ANALİZİ (FMEA) EĞİTİMİ

Bir üründe veya süreçte olası probleme neden olacak (risk oluşturacak) hususların, bu problemler ortaya çıkmadan önce tespit edilmesi ve problemlerin oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması amacıyla yapılan sistematik çalışmaya verilen isimdir.

KAPSAM

 • Proses FMEA ve Tasarım FMEA detaylı olarak işlenecektir.
 • FMEA (Hata Türleri ve Etki Analizi) nedir? Kullanım alanları
 • FMEA’nın amacı
 • FMEA’da kullanılacak basit tekniklerin sunulması
 • Potansiyel Hata Modu nedir ve nasıl belirlenir?
 • FMEA nasıl ne zaman başlatılır ve son bulur?
 • Hata Türleri Etki Analizi uygulama aşamaları

8D PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Eğitimin amacı firma içinde çalışan personele tüm süreçlerde problem tespiti ve çözme konularında farkındalık ve problemin tanımlanmasından, çözümlerin uygulanmasından, çözümlerin yaygınlaştırılmasına kadar problem çözme işlemini tanımlı bir sistematik içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak, yeterli bilgi alt yapısı kazandırmaktır.

KAPSAM

Problem kavramının karşılığının anlaşılması
Problem teşhis yöntemleri
Kök neden analizinin yapılması
Çözümler geliştirme ve en etkin çözümü seçme çalışmaları
Önerilen çözümün doğrulanması
Otomotiv sektöründe özel uygulamalar
Global 8D aşamaların tanıtımı ve incelenmesi

AS 9100:2016 (Rev.D) HAVACILIK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ  TEMEL EĞİTİMİ

AS 9100 Havacılık, Uzay, Savunma Kalite Yönetim Sistemi Standardı,ISO 9001 Standardına ek olarak, havacılık, sektörüne özel ilave şartlar eklenerek oluşturulmuş uluslararası bir kalite yönetim sistemidir. Savunma, uzay ve havacılığa yönelik ürün tasarlayan, geliştiren, üretimini yapan ve satış hizmeti sunan firmalar AS/EN 9100 standardı sayesinde iş ortakları ve müşterileri beklentileri için belgelendirmeye ihtiyaç duyarlar.

KAPSAM

Risk Yönetimi
Konfigrasyon yönetimi;
AS 9100 Standardının Uygulama Gereksinimleri
Revizyon Değişiklikleri (AS 9100 D ve ISO 9001:2015)

 

Etiketler