ÜRETİMDE YÖNETİM SİSTEMLERİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Get Adobe Flash player

kalite danışmanlığı

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)

Bilgi güvenliği yönetim sistemi hakkında bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerini yoğunlaştırarak devam ettiren Gelişim Yönetim Sistemleri A.Ş. 2006 yılında tüm kamu kurumları, üniversiteler ile IT, finans, sağlık sektörleri başta olmak üzere tüm Türkiye’deki kurumlara danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktadır.

Türkiye için yeni bir standart olmasına ve Türkçe hemen hemen hiç kaynak bulunmamasına rağmen sektörünün öncü kurumları tarafından faydası tespit edilmiş ve çalışmaları yıllardır sürdürülen bilgi güvenliği yönetim sisteminin yaygınlaşması, doğru anlaşılması ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için seminer faaliyetlerinin yanı sıra hazırlanan Türkçe kılavuzlar ve kitaplar ile de kurumların işlerini kolaylaştıracak çözümler sunmaya devam etmekteyiz.

ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi hakkında dikkat edilmesi gereken temel noktalar aşağıda özetlendiği gibidir. Konuyla ilgili detaylı bilgi için www.gelisim.org adresi ziyaret edilebilir.

Bilgi güvenliği standardı BS 7799-2’nin revize edilip 2005’in sonlarında ISO 27001 olarak değiştirilmesiyle yürürlüğe giren bu standart kurumların bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmaları için gereklilikleri tanımlamaktadır.
Bunun yanı sıra ISO 17799:2002 numaralı standart da ISO 17799:2005 bilgi teknolojileri güvenlik teknikleri en iyi uygulamalar rehberi olarak yayınlanarak ISO 27001’e göre kurulacak bir BGYS’nin nasıl gerçekleştirilebileceğine dair açıklamaları içerir.

Bilgi güvenliği yönetim sistemi , kurumunuzdaki tüm bilgi varlıklarının değerlendirilmesi ve bu varlıkların sahip oldukları zayıflıkları ve karşı karşıya oldukları tehditleri göz önüne alan bir risk analizi yapılmasını gerektirir. Kurum kendine bir risk yönetimi metodu seçmeli ve risk sağaltımı için bir plan hazırlamalıdır.

Risk sağaltımı için standartta öngörülen kontrol hedefleri ve kontrollerden seçimler yapılmalı ve uygulanmalıdır. Planla-uygula-kontrol et-önlem al (PUKÖ) çevrimi uyarınca risk yönetimi faaliyetlerini yürütmeli ve varlığın risk seviyesi kabul edilebilir bir seviyeye geriletilene kadar çalışmayı sürdürmelidir.

ISO 27001 Kurumların risk yönetimi ve risk sağaltım planlarını , görev ve sorumlulukları, iş devamlılığı planlarını , acil durum olay yönetimi prosedürleri hazırlamasını ve uygulamada bunların kayıtlarını tutmasını gerektirir. Kurum tüm bu faaliyetlerin de içinde yer aldığı bir bilgi güvenliği politikası yayınlamalı ve personelini bilgi güvenliği ve tehditler hakkında bilinçlendirmelidir. Seçilen kontrol hedeflerinin ölçülmesi ve kontrollerin amacına uygunluğunun ve performansının sürekli takip edildiği yaşayan bir süreç olarak bilgi güvenliği yönetimi ancak yönetimin aktif desteği ve personelin katılımcılığıyla başarılabilir.

Kurum içerisinde bu çalışmaları yürütecek BGYS takımının ve BGYS yöneticisinin bilgi güvenliği yönetimi konusunda iyi eğitimli olmaları gerekmektedir. Risk yönetimi, politika oluşturma, güvenlik prosedürlerinin hazırlanması ve uygun kontrollerin seçilerek uygulanması aşamalarında uzman desteği ve danışmanlık almaları faydalı olacaktır.

ISO 27001’den bahsederken karıştırılan ve dikkatle ayrılması gereken şey ISO 27001’in YÖNETİM SİSTEMİ öngörmesidir. ISO 27001 size nasıl virüs bulaşmayacağını anlatmaz.
Bilgisayar ağınıza saldırganların nasıl sızabileceğini söylemez. Size toplam bilgi güvenliği ve bir “yaşayan bir süreç olarak” bilgi güvenliğinin nasıl “yönetileceğini” tanımlar.

Bir diğer karışıklık da bilgi güvenliği denilince kutu-paket güvenlik ürünlerinin ve “çözümlerinin” gelmesidir. ABD , AB ve İsrail kökenli yazılım firmalarının kutu güvenlik anlayışı ile yaydığı çözümler bilgi güvenliğinin ve ISO 27001’in yüzlerce kontrolünden sadece bir kaçını oluşturmaktadır. Bu bağlamda tekrar etmek gerekirse “Bilgi güvenliği bir ürün değil bir süreçtir.” Bu sürecin en zayıf halkası ise insandır. Bugüne kadar gerçekleşen bilgi güvenliği kazaları-kayıplarının %80’inden fazlası yazılımsal veya donanımsal değil insan hatası veya kastı ile gerçekleşen durumlardır. Bu nedenle etkin bir yönetim yapısı ve BGYs takımına etkin bir yönetim desteğinin yanı sıra yoğun bir bilinçlendirme faaliyeti ISO 27001’in kaçınılmaz gerekliliklerindendir.

Gelişim Yönetim sistemleri olarak geliştirdiğimiz özgün metodoloji ile etkin ve verimli bir bilgi güvenliği yönetimi için Türkiye’de ISO 27001 projelerinin %70 ini bu anlayış ile gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

Temmuz 2006’dan itibaren başlatılacak eğitimlerle, Türkiye’de yetişmiş bilgi güvenliği uzmanı açığına çözüm getirmeyi hedeflemekteyiz. Çeşitli kamu kurumları ve üniversitelerde yürüttüğümüz bilinçlendirme faaliyetlerini de hızlandırarak artırmayı planlamaktayız.

Etiketler