ÜRETİMDE YÖNETİM SİSTEMLERİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Get Adobe Flash player

Risk Analizi

VDA 6.3 Proses Denetimi

VDA 6.3 Proses Denetimi
HEDEFİ :
VDA 6.3 Proses Denetimi (2nd Edition – June 2010); üretim şirketlerinin proseslerindeki kontrolleri değerlendirmek ve iyileştirmek için Alman Otomotiv Endüstrisi Derneği-VDA tarafından geliştirilen proses bazlı denetim standardıdır. VDA 6.3 gerek ISO 9001 ve gerekse de otomotiv endüstrisi Müşteri Özel İsteklerindeki değişiklikleri yansıtmak amacıyla kapsamlı olarak Haziran 2010’da revize edilmiştir. VDA 6.3. standardı, her hangi bir organizasyon tarafından hem iç proses denetimlerinde hem de mevcut ve potansiyel tedarikçilerini değerlendirmek için kullanılabilir. Özellikle Alman kökenli OEM ’ler tedarik zincirini daha fazla sorgulamaya başlıyor. Bu nedenle Daimler AG, BMW AG, Mercedes, VW gibi ana sanayiler kendi tedarikçilerinin Proses Denetçisi yetkinliklerini “VDA 6.3 Proses Denetimi” isteklerine göre değerlendiriyorlar. Yeni tedarikçi seçiminde ve ön değerlendirmesinde gereksiz bürokrasinin azalması ve daha etkin ön değerlendirme imkanı yaratıldı. Değerlendirmelerde daha etkin “Proses Kabiliyetleri Puanlaması” nı içeren puanlama modeli uygulanmaya başlandı. Bu eğitimde, VDA 6.3 Proses Denetimini başarıyla anlamak ve uygulamak için gerekeli teorik ve pratik bilgiler uygulamalarla aktarılacaktır.

KAPSAMI :
– Tanımlar,
– VDA 6.3 Proses Denetiminin uygulama alanları,
– VDA 6.3 Proses Denetiminin sınırları – Potansiyel Analiz,
– VDA 6.3 Proses Risklerinin tanımlanması – Risk Analizi,
– VDA 6.3 Proses Denetçisi Yetkinlikleri,
– VDA 6.3 Proses Denetiminin Aşamaları,
– VDA 6.3 Proses Denetimi Planının Yayınlanması,
– VDA 6.3 Proses Denetimi Hazırlıkları,
– VDA 6.3 Proses Denetimi Soru Listesi,
– VDA 6.3 Proses Denetiminin Yapılması,
– VDA 6.3 Proses Denetimi Sonuçlarının Değerlendirilmesi vePuanlama,
– VDA 6.3 Proses Denetimi Raporunun Yayınlanması,
– Örnek VDA 6.3 Proses Denetimi uygulaması.

Etiketler