ÜRETİMDE YÖNETİM SİSTEMLERİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Get Adobe Flash player

iso 9001 : 2015 risk analizi

ISO 9001:2015 Revizyonu ve Önemli Değişiklikler

Dokümantasyon

ISO 9001:2015 Revizyonu ve önemli değişiklikler olarak dokümantasyonun daha esnek kullanımı sağlanmaktadır.

ISO 9001:2015 standardında doküman ya da kayıt yerine dokümante edilmiş bilgi kavramı getirilmiştir.

ISO 9001:2008 Standardı “doküman”, “dokümante edilmiş prosedür”, “kalite el kitabı”, gibi özel ifadelere yer verirken, ISO 9001:2015 standardı “dokümante edilmiş bilginin muhafazası” için şartları tanımlamaktadır.

ISO 9001:2008 Standardı şartlara uygunluğun kanıtı olarak tedarik edilmesi gereken dokümanı tanımlamak için “kayıtlar” kelimesini kullanmakta iken, ISO 9001:2015 standardı “dokümante edilmiş bilginin muhafazası” olarak ifade etmektedir.

ISO 9001:2015 Standardı ile birlikte zorunlu prosedürlerde ortadan kalkmıştır.

Kuruluş, bu standar ile birlikte oluşturacağı doküman sistemini, “organizasyonun işletilmesi için öngörülen dokümanlar” olarak belirleyebilecktir.

ISO 9001:2015 standardında standart içinde dokümante edilmiş bilgi geçen bölümleri öğrenmek için ilgili yazıma inceleyebilirsiniz.

Risk Temelli Düşünme

ISO 9001:2015 Revizyonu ve önemli değişiklikler olarak karşımıza çıkan anahtar uygulamalardan bir tanesi de risk temelli düşünme kavramıdır.

ISO 9001:2015 Standardı, “önleyici faaliyet” kavramını kaldırmıştır.

Risk temelli düşünce ISO 9001:2008 Standardında potansiyel uygunsuzlukların ortadan kaldırılması, oluşan uygunsuzlukların analizi gibi çeşitli yöntemlerle karşımıza çıkmaktaydı.

ISO 9001:2015 standardının şartları gereği, kuruluşun risk ve fırsatları belirlemek amacıyla faaliyetlerini planlaması ve devreye alması beklenmektedir.

Risk temelli düşünce aynı zamanda fırsatları belirlemek için de imkan vermektedir.

Risk temelli düşünce ile ilgili uygulanacak yöntem ile ilgili formal bir yöntem ya da şart bulunmamaktadır. Kuruluşlar bunun için çeşitli yöntemler uygulayabilir;ancak ISO 31000 Risk Yönetimi standardı bunun için iyi bir örnek teşkil edebilir.

Risk Temelli Düşünce ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için ilgili yazımı inceleyebilirsiniz.

Proses Yaklaşımı

ISO 9001:2015 Revizyonu ve önemli değişiklikler olarak proses yaklaşımı bulunmaktadır.

ISO 9001:2015 Reivzyonunda proses yaklaşımı daha da netleştirilmiştir.

 

Kalite Yönetim Prensipleri

ISO 9001:2015 Revizyonu ve önemli değişiklikler olarak kalite yönetim sistemi prensipleri bulunmaktadır.

ISO 9001:2015 Revizyonundaki farkları aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

iso-90012015-kys-prensipleri

 

Kuruluşun Bağlamı ve İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması

ISO 9001:2015 Revizyonu ve önemli değişiklikler olarak kuruluşun bağlamı bulunmaktadır.

ISO 9001:2015 Revizyonu, kuruluşun amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve kalite yönetim sisteminin hedeflenen sonuçlarına ulaşılmasını sağlayan iç vedış hususların belirlenmesini istemektedir.

Dış bağlam olarak, yasal, teknolojik, rekabetçi, pazar, kültürel, sosyal ve ekonomik çevrelerden kaynaklanan huhusların değerlendirmesi ile yapılabilir.

İç bağlam ise, kuruluşun değerleri, kültürü, bilgisi ve performansı  ile ilgili hususların değerlendirmesi ile yapılabilir.

ISO 9001:2015 Revizyonu ayrıca, müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarını karşılayan ürün ve hizmetleri düzenli olarak sağlama yeteneğine etki eden ilgili tarafları ve bu tarafların kalite yönetim sistemi ile ilgili şartlarını belirlemelidir.

Kuruluşun bağlamı hakkında detaylı bilgi için ilgili yazımı inceleyebilirsiniz.

Diğer Önemli Değişiklikler

Liderlik, standardın maddeleri arasındaki yerini almıştır.

Yönetim Temsilcisi görevi çıkarılmıştır. Bu aşamada kuruluş, temsilci atamak zorunda olacak ancak bu kişi ya da kişiler olabilecektir.

Müşteri beklentilerinin çerçevesi genişletilmiş, sadece amaçlanan fonksiyon ve performans değil algılanan değer ve fayda amacıyla ürün ve hizmet kalitesi olarak bir bütün şeklinde değerlendirilmiştir.

Kalite hedeflerine ulaşma şekli net olarak tanımlanmıştır.

Farkındalık, ayrı bir madde olarak ele alınmış ve çalışan farkındalığının önemi üzerinde durulmuştur.

Mevcut iletişim maddesine, dış iletişim maddesi ilave edilmiş ve bu iletişime ait yöntemlerin de netleştirilmesi talep edilmiştir.

Etiketler