ÜRETİMDE YÖNETİM SİSTEMLERİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Get Adobe Flash player

ISO 9001-2015 Madde 5 Önemli Değişiklikler

ISO 9001-2015 Madde 5 Önemli Değişiklikler

ISO 9001-2015 Madde 5 Önemli Değişiklikler

 

ISO 9001-2015 Madde 5 Önemli Değişiklikler
ISO 9001-2015 Madde 5 Önemli Değişiklikler

ISO 9001-2015 Madde 5 Önemli Değişiklikler

ISO 9001-2015 Madde 5, ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardının bütünselliğinin anlaşılması hem de kuruluşunuzda Kalite Yönetim Sisteminin tasarımı sırasında temelin doğru inşaa edilmesi açısından çok önemlidir.

ISO 9001-2015 Madde 5 Önemli Değişiklikler

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı madde 5 ile;

  • Liderlik gereklilikleri ve roller, güçlendirildi. (ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı 5.1.1).
  • Organizasyon bağlamına risk bazlı düşünme konusu eklendi. (6.1 ve 4)
  • Geleneksel dokümantasyon gereklilikleri azaltıldı. Bunun karşısında dokümante edilmiş bilgi gerekliliği eklendi.
  • Uygunsuz ürün, h,zmet ve düzeltici faaliyetleri referans verildi. (Madde 10.2)

ISO 9001-2015 Madde 5 Önemli Değişiklikler

Yukarıda bahsedilen hususlar dışında çoğu kişinin fark edemediği önemli bir değişiklik daha yaşandı standartta.

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Madde 5.1.1 üstyönetime Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması konusunda liderlik etmesi ve bu konuda taahhütte bulunmasını iletmektedir. Liderlik ve taahhüdün sağlanmasının ilk şartı bu konudaki sorumluluğun uygulanması gerekliliğidir. Bu şartı geleneksel ISO Maddeleri ile karşılaştırdığımızda bu rol daha çok kalite departmanlarına verilmekteydi. Bu durumu tasarım ve geliştirme departmanı yöneticilerinin faaliyetlerinden sorumlu olmaları gibi değerlendirebiliriz. Ancak Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin sağlanması için gerekli sorumluluğun denetimi aşamasında bu görevi hem üst yönetimden hem de kalite departmanından beklemeliyiz. Yeni gereklilik sayesinde uzun yıllardır üst yönetimin kalite yönetim sistemine uzak olduğu görüşü sona erecektir. Zira aksi durumda konu firmalara uygunsuzluk olarak yansıyacaktır.

ISO 9001-2015 Madde 5 Önemli Değişiklikler

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Madde 5 ile getirilen önemli ikinci değişiklik Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi gerekliliğinin kaldırılmasıdır.  ISO 9001-2008 Madde 5.2.2 üst yönetimi temsilen bir kişinin yönetim temsilcisi olarak atanmasını istemekteydi.

Bunun sebebi yönetim temsilcisinin üst yönetime;

  • Sistemin etkinliğini
  • Proseslerin performansını
  • Gelişim ihtiyaçlarını
  • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin organizasyona duyurulması

raporlamasıydı.

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Madde 5.3 bu gerekliliği ortadan kaldırmıştır. ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Madde 1.1.1 bu sorumluluğu doğrudan üst yönetime vermiştir. Ayrıca ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi madde 5.3 üst yönetim temsilcilerinin tüm görevleri aşağıya doğru indirgemelerini istemektedir.

Bir sonraki makalede ISO 9001-2015 Madde 5 Sorumluluk ve Yetki konularını ele almaya çalışacağım

Etiketler