ÜRETİMDE YÖNETİM SİSTEMLERİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Get Adobe Flash player

iatf 16949

İatf 16949 geçiş

IATF 16949:2016 ile ISO/TS 16949:2009’un karşılaştırılması Yeni standart Annex SL’e (Yeni Yüksek Seviye Yapıya) dayanır. Bu, bütün ISO yönetim sistemleri için genel bir çerçevedir. Böylece standartlar
arasında bir tutarlılık sağlanır, farklı yönetim sistemi standartları uyumlaştırılır, Yüksek Seviye
Yapıya karşılık gelen alt maddeler sunulur ve bütün standartlar genelinde ortak bir dil kullanılır.
Kuruluşların KYS’lerini temel iş süreçleriyle bütünleştirmeleri ve üst yönetimin sürece daha
fazla dahil olmasını sağlamaları kolaylaşacaktır. Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al (PUKÖ)
döngüsü bütün süreçlere ve bir bütün olarak kalite yönetim sistemine uygulanabilir. Burada yer
alan şema (Şekil 1), 4 ila 10. Maddelerin PDCA bakımından nasıl gruplanabildiğini gösteri

Etiketler