ÜRETİMDE YÖNETİM SİSTEMLERİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Get Adobe Flash player

as9100 eğitimi ankara

as9100 rev d eğitimi

avacılık Ve Uzay Kalite Yönetim Sistemi (AS 9100) Standardı

Havacılık ve uzay kalite Yönetim sistemi (AS 9100) standardı, özellikle savunma, uzay, havacılık sanayisi için yazılmış olan bir kalite yönetim standartlıdır.Diğer kalite yönetim standartlarında olduğu gibi iso 9000 serisine dayandırılmış olmakla beraber yüksek güvenlik tehlikesinin var olduğu bu sanayinin gereksinim duyduğu güvenlik ve kalite koşullarını detayları ile açıklamasını yapar. İlk kez North rop Grumman, Lockheed Martin ve GE uçak motorları gibi sektör liderlerinin ortak gerçekleştirdiği çabalar ile Ağustos 1997 yılında, İso 9001:1994 koşulları ile karşılaştırmalı şeklinde yayınlanmıştır. 1999 yılında AAQG, SAE, SBAC veIAQG destekleri ile ilk revizyonu gerçekleşmiştir. Şu an yürürlükte olan C revizyonudur.

Iso 9001’den farklı şartlar şu şekilde özetlenebilir:

» Tedarikçi firma onayı,» Özel prosesler,» Düzeltici tedbirler,» İç denetim koşulları,» Konfigürasyon yönetimi,» Test ve muayene aşamaları» İlk parça muayenesi (FAI),» Ürün belgeleri» Uygunsuz ürünün elden çıkarılması,» Tasarım, tasarım doğrulama ve test aşaması» Sürdürülebilirlik, güvenilirlik ve güvenlik,» Kaynaklar, metotlar ve kayıtlar» Satın alınan ürünlerin doğrulanması,» Ürünün ömrü boyunca izlenebilirlik,» Tedarikçi yerleşkesi dışında uygulanan işin kontrol edilmesi» Üretim aşama değişikliklerinin kontrolü,» Üretim ekipman ve takımları ile CNC programlarının kontrolü

AS 9100′ ün Faydaları

» Diğer kalite yönetim standartları gibi AS 9100 bir kalite yönetim modelidir. Doğru şekilde faaliyet ettirildiğinde kuruluşun verimliliğini yükseltir, kurumsal olmasını sağlar. Her şeyden önce insanların yaşantısını çok yakın bir şekilde ilgilendiren güvenlik tehdidinin çok fazla olduğu bir sektörde, yasal ihtiyaçlara uyumunu karşılar.» Standarda uyumlu hale gelmek, müşteri taleplerinin ve yasal ihtiyaçların tam şekilde sağlandığını garantiler. Yeni pazar fırsatlarını sağlar.

AS 9100 Nasıl Hayata Geçirilir?

» Faaliyette bulunulan iş alanına göre standart ihtiyaçları tanımlanır.» Kalite hedefleri meydana getirilir ve bunların iş operasyonlarına nasıl oturtulacağı belirlenir.» Standart ihtiyaçlarının nasıl tedarik edileceği belge haline getirilmiş bir kalite politikası ile belirtilir.» Bu politika firma bünyesinde duyurulur.» Kalite hedeflerine ve politikasına uyum hakkında öncelikler tespit edilir.» Prosedürlerin uygunluğu ve faaliyete konduğu temin edilir.» Yönetim sınırları tanımlanır, dokümante prosedürler hazırlanır.» Yapılan iç analizlerle sistemin işlediği garanti altına alınır.

Neden AS 9100 Sertifikası Neden Alınmalı?

» Akredite bir firmaca sertifikaya sahip olmak kalite ve müşteri taleplerine adanmış olmanın ve sürekli ilerleme için çaba sarf etmenin bir ifadesidir.» Verimli bir kalite yönetim ağı olduğunu belirtir. Tarafsız ve çok sıkı bir dış analizin ilave güvenlik ihtiyaçlarının ve inanılırlığın bir ifadesidir.» Müşteriler, personeller ve firma ortakları gözünde firmanın prestijini artırır.» Firmanın pazarlama olanaklarını ve rekabet gücünü yükseltir.

AS  9100 Denetimi ve Belgelendirme

AS 9100 ihtiyaçları tam şekilde tedarik edilmesinin ardından Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuz tarafından belgeye sahip olmak için dış analiz arayışına girilebilir. Dış analizler, akreditesi gerçekleşmiş Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuz tarafından uygulanır.

Etiketler