ÜRETİMDE YÖNETİM SİSTEMLERİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Get Adobe Flash player

ISO 9001:2015 Revizyonunun Getirdiği Yenilikler

ISO 9001:2015 Revizyonunun Getirdiği Yenilikler ile ilgili bilgililere geçmeden önce standartla ilgili son gelişmelerden bahsedelim.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı Eylül 2015 tarihinde yayınlandı.

Uluslararası standartlar her 5 yılda bir gözden geçirilmekte ve dünyadaki gelişmelere uygun olarak revize edilmektedir. Revizyonun amacı, diğer yönetim sistemleri ile entegre edilebilirliği sağlamaktır. (ISO 14001, AS 9100 gibi)

Ayrıca gelişen teknolojik ilerlemeler ışığında kurumsal yönetime daha iyi entegre olabilecek bir yaklaşımı sağlarken, sistemin uzun yıllar tutarlı olabilecek bir temele dayanması hedeflenmektedir.

Kuruluşların müşterilerini memnun etme yeteneğini geliştirirken, artan operasyonel ortamları da net olarak yansıtmak ve yeni standardın bütün potansiyel ihtiyaçların karşılanmasını güvence altına alıp, aynı zamanda da bürokrasiyi azaltmaktır.

Firmalar, Eylül 2018 tarihine kadar mevcut kalite yönetim sistemlerini ISO 9001:2015 şartlarına uygun hale getirmelidir.

Bu süreçte ilk defa belge alacak firmalara ISO 9001:2008 versiyonuna göre belge alabilmeleri için  2016 yılının sonuna kadar süre verileceği öngörülmektedir.

ISO 9001:2015 Revizyonunun Getirdiği Yenilikler

 • Risk tabanlı düşünceye vurgu
 • Kuruluş ve müşterileri için değer üretmeye daha güçlü bir vurgu
 • Dokümantasyonun daha esnek kullanımı
 • Hizmet kuruluşları için daha kolay uyarlanabilirlik
 • Tüm yönetim sistemi standartlarında kullanılmak üzere geliştirilen yeni bir ortak format

ISO 9001:2008 Belgeli Firmaların Yapması Gerekenler

 • Yeni standarda göre mevcut yönetim sisteminizin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını belirlemek için boşluk analizi yapılması
 • Boşluk analizinde belirtilen eksikliklerin tamamlanması için bir uygulama planının yapılması
 • Kuruluşunuzda yönetim sisteminin yürütülmesine etki eden personele gerekli eğitim ve bilincin verilmesi
 • Mevcut yönetim sistemi güncellemesi ve uygulamaların gerçekleştirilmesi
 • Gerekli düzenlemelerin sağlanması sonrası ISO 9001:2015 geçiş belgelendirmesi için başvuru yapılması gerekmektedir.

ISO 9001:2015 STANDART YAPISI

 1. Kapsam
 2. Atıf yapılan standart/dokümanlar
 3. Tanım ve terimler
 4. Kuruluşun yapısı
 5. Liderlik
 6. Planlama
 7. Destek
 8. Operasyon
 9. Performans değerlendirme
 10. İyileştirme
Etiketler