ÜRETİMDE YÖNETİM SİSTEMLERİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Get Adobe Flash player

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi zorunlu kayıtları nelerdir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi zorunlu kayıtları maddeler halinde şu şekilde sıralanır

TS EN ISO 9001 standardının “Yönetim Sorumluluğu” bölümündeki zorunlu kayıtları şunlardır:

5.6.1 Yönetimin Gözden Geçirmesi-Genel
Yönetimin gözden geçirme kayıtları muhafaza edilmelidir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi zorunlu kayıtları “Kaynak Yönetimi” bölümü için şunlardır:

6.2.2 Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık
Öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim ile ilgili uygun kayıtları muhafaza etmelidir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi zorunlu kayıtları “Ürün Gerçekleştirme” bölümü için şunlardır:

7.2.2 Ürüne İlişkin Şartların Gözden Geçirilmesi
Kuruluş, ürüne ilişkin şartlarla ilgili olarak gözden geçirme ve bu gözden geçirmeden kaynaklanan faaliyetlerin sonuçlarına ait kayıtları muhafaza etmelidir.

7.3.2 Tasarım ve Geliştirme Girdileri
Ürün şartlarına ilişkin girdiler belirlenmeli ve kayıtları muhafaza edilmelidir.

7.3.4 Tasarım ve Geliştirmenin Gözden Geçirilmesi
Gözden geçirmenin ve varsa gerekli faaliyetlerin sonuçlarının kayıtları muhafaza edilmelidir.

7.3.5 Tasarım ve Geliştirmenin Doğrulanması
Doğrulamanın ve varsa gerekli faaliyetlerin sonuçlarının kayıtları muhafaza edilmelidir.

7.3.6 Tasarım ve Geliştirmenin Geçerli Kılınması
Geçerli kılmanın ve varsa gerekli faaliyetlerin sonuçlarının kayıtları muhafaza edilmelidir.

7.3.6 Tasarım ve Geliştirme Değişikliklerinin Kontrolü
Değişikliklerin gözden geçirilmesinin ve gerekli faaliyetlerin sonuçlarının kayıtları muhafaza edilmelidir.

7.4.1 Satın Alma Prosesi
Tedarikçiye ait değerlendirmenin ve varsa bu değerlendirme sonucu ortaya çıkan gerekli faaliyetlerin sonuçlarının kayıtları muhafaza edilmelidir.

7.5.2 Üretim ve Hizmet Sunumu İçin Proseslerin Geçerli Kılınması
Yapılan geçerli kılma işleminin, bu proseslerin planlanmış sonuçlara ulaşabilme yeteneğini göstermesi için gerekli kayıtlar muhafaza edilmelidir.

7.5.3 Tanımlama ve İzlenebilirlik
İzlenebilirlik bir şart olduğunda kuruluş, o ürüne özel tanımlamayı kontrol altında bulundurmalı ve kayıtları muhafaza etmelidir.

7.5.4 Müşteri Mülkiyeti
Herhangi bir müşteri mülkü kaybolur, zarar görür veya bir şekilde kullanım için elverişsiz halde bulunursa kuruluş, bu durumu müşteriye rapor etmeli ve kayıtları muhafaza etmelidir.

7.6 İzleme ve Ölçme Donanımının Kontrolü (Kalibrasyon)
Kalibrasyon ve doğrulama sonuçlarının kayıtları muhafaza edilmelidir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi zorunlu kayıtları “Ölçme,Analiz ve İyileştirme” bölümü için şunlardır:

8.2.2 İç Tetkik
Tetkiklerin ve tetkik sonuçlarının kayıtları muhafaza edilmelidir.

8.2.4 Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi
Kayıtlar, ürünün müşteriye teslim için serbest bırakılmasına izin veren kişi/kişileri göstermelidir.

8.3.Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü
Verilen özel izinlerin kayıtları dahil uygunsuzlukların yapısı ve uygunsuzluklar sonrasında alınan tedbirlere ait kayıtlar muhafaza edilmelidir.

8.5.2 Düzeltici Faaliyet
Uygulanan düzeltici faaliyetlerin sonuçlarının kayıtları muhafaza edilmelidir.

8.5.3 Önleyici Faaliyet
Uygulanan önleyici faaliyetlerin sonuçlarının kayıtları muhafaza edilmelidir.

Etiketler