ÜRETİMDE YÖNETİM SİSTEMLERİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Get Adobe Flash player

iso 9001 ankara

SO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Tel: 232 3629944 okyanus@okyanusdanismanlik.com www.okyanusdanismanlik.com Sayfa: 2/4 www.okyanusbilgiambari.com Ref: BSI, Mapping between the requirements of ISO 9001:2008 and ISO 9001:2015 Mapping Guide http://www.bsigroup.com/LocalFiles/ISO9001-Mapping-Guide-FDIS-NEW-July-2015.pdf 4. Organizasyonun Kapsamı 1.0. Kapsam 4.1. Organizasyon ve Etkileyen Unsurların Anlaşılması 1.1. Genel 4.2. İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması 1.1. Genel 4.3 Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi 1.2. Uygulama 4.2.2. Kalite El Kitabı 4.4 Kalite Yönetim Sistemi ve Prosesleri 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1. Genel Şartlar 5. Liderlik 5 Yönetim Sorumluluğu 5.1. Liderlik ve Taahhüt 5.1 Yönetim Taahhüdü 5.1.1. Genel 5.1 Yönetim Taahhüdü 5.1.2. Müşteri Odaklılık 5.2 Müşteri Odaklılık 5.2. Kalite Politikası 5.2.1. Kalite Politikasının Oluşturulması 5.3 Kalite Politikası 5.2.2. Kalite Politikasının İletişimi 5.3. Görevler, Sorumluluklar ve Yetkiler 5.5.1. Sorumluluk ve Yetki 5.5.2. Yönetim Temsilcisi 6. Kalite Yönetim Sistemi için Planlama 5.4.2. Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması 6.1. Risk ve fırsatları Yönelik Yapılacaklar 5.4.2. Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması 8.5.3. Önleyici Faaliyet 6.2. Kalite Hedefleri ve Ulaşmak için Yapılacaklar 5.4.1. Kalite Hedefleri 6.3. Değişikliklerin Yönetimi 5.4.2. Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması 7. Destek 6 Kaynak Sağlama 7.1. Kaynaklar 6 Kaynak Sağlama 7.1.1 Genel 6.1 Kaynakların Sağlanması 7.1.2 Çalışanlar 6.1 Kaynakların Sağlanması 7.1.3 Altyapı 6.3 Alt Yapı 7.1.4 Proseslerin Operasyonu için (Gerekli) Ortam 6.4 Çalışma Ortamı 7.1.5 İzleme ve Ölçüm Kaynakları 7.6 İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü 7.1.6 Kurumsal Bilgi 7.2. Yetkinlikler 6.2.1. Genel 6.2.2. Yeterlilik, Bilinç ve Eğitim 7.3. Farkındalık 6.2.2. Yeterlilik, Bilinç ve Eğitim 7.4. İletişim 5.5.3. İç İletişim 7.5. Yazılı Bilgi (Dokümante edilmiş bilgi) 4.2. Dokümantasyon Şartları 7.5.1 Genel 4.2.1. Genel 7.5.2 Oluşturulması ve Güncellenmesi 4.2.3. Doküman Kontrol 4.2.4. Kayıtların Kontrolü 7.5.3 Yazılı Bilginin Kontrolü 4.2.3. Doküman Kontrol 4.2.4. Kayıtların Kontrolü 8. Operasyon 7 Ürün Gerçekleştirme 8.1. Operasyon Planlama ve Kontrol 7.1 Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması 8.2. Pazar İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Müşteri ile Etkileşim 7.2 Müşteri ile İlişkili Prosesler ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Madde Başlıklarının ISO 9001:2008 Versiyonu ile Karşılaştırılması ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Tel: 232 3629944 okyanus@okyanusdanismanlik.com www.okyanusdanismanlik.com Sayfa: 3/4 www.okyanusbilgiambari.com Ref: BSI, Mapping between the requirements of ISO 9001:2008 and ISO 9001:2015 Mapping Guide http://www.bsigroup.com/LocalFiles/ISO9001-Mapping-Guide-FDIS-NEW-July-2015.pdf 8.2.1. Müşteri ile İletişim 7.2.3. Müşteri İle İletişim 8.2.2 Ürün ve Hizmetlerle ilgili Şartların Belirlenmesi 7.2.1. Ürüne Bağlı Şartların Belirlenmesi 8.2.3 Ürün ve Hizmetlerle ilgili Şartların Gözden Geçirilmesi 7.2.2. Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi 8.2.4 Ürün ve Hizmetlerle ilgili Şartların Değiştirilmesi 7.3 Tasarım ve Geliştirme 8.3. Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi 7.3 Tasarım ve Geliştirme 8.3.1 Genel 8.3.2 Tasarım ve Geliştirmenin Planlanması 7.3.1. Tasarım ve Geliştirmenin Planlanması 8.3.3 Tasarım ve Geliştirmenin Girdileri 7.3.2. Tasarım ve Geliştirmenin Girdileri 8.3.4 Tasarım ve Geliştirmenin Kontrolü 7.3.4. Tasarım ve Geliştirmenin Gözden Geçirilmesi 7.3.5. Tasarım ve Geliştirmenin Doğrulanması 7.3.6. Tasarım ve Geliştirmenin Geçerli Kılınması 8.3.5 Tasarım ve Geliştirmenin Çıktıları 7.3.3. Tasarım ve Geliştirmenin Çıktıları 8.3.6 Tasarım ve Geliştirme Değişiklikleri 7.3.7. Tasarım ve Geliştirme Değişikliklerinin Kontrolü 8.4. Dış Proses, Ürün ve Hizmetlerin Teminin Kontrolü 7.4.1. Satınalma Prosesi 8.4.1. Genel 7.4.1. Satınalma Prosesi 8.4.2. Kontrolün tip ve kapsamı 7.4.1. Satınalma Prosesi 7.4.3. Satın alınan Ürünün Doğrulanması 8.4.3 Dış Sağlayıcılar için Bilgiler 7.4.2. Satınalma Bilgisi 8.5. Ürün ve Hizmetlerin Sağlanması 7.5 Üretim ve Hizmetin Sağlanması 8.5.1 Ürün ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü 7.5.1. Üretim ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü 8.5.2 Tarımlama ve İzlenebilirlik 7.5.3. Tanımlama ve İzlenebilirlik 8.5.3 Müşterilere ve Dış Sağlayıcılara Ait Mülkler 7.5.4. Müşteri Malı 8.5.4 Muhafaza 7.5.5. Ürünün Korunması 8.5.5 Sevkiyat Sonrası Hizmetler 7.5.1. Üretim ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü 8.5.6 Değişikliklerin Kontrolü 7.3.7. Tasarım ve Geliştirme Değişikliklerinin Kontrolü 8.6. Ürün ve Hizmetlerin Serbest Bırakılması 8.2.4. Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi 7.4.3. Satın alınan Ürünün Doğrulanması 8.7. Uygun Olmayan Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü 8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü 9. Performans Değerlendirme 9.1. İzleme, Ölçüm, Analiz ve Değerlendirme 8 Ölçüm, Analiz, İyileştirme 9.1.1 Genel 8.1 Genel 8.2.3. Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi 9.1.2 Müşteri Memnuniyeti 8.2.1. Müşteri Memnuniyeti 9.1.3 Analiz ve Değerlendirme 8.4 Veri Analizi 9.2 İç Tetkik 8.2.2. İç Tetkik 9.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi 5.6 Yönetim Gözden Geçirmesi 9.3.1 Genel 5.6.1. Genel 9.3.2 Yönetimin Gözden Geçirmesi Girdileri 5.6.2. Gözden Geçirme Girdisi 9.3.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi Çıktıları 5.6.3. Gözden Geçirme Çıktısı 10. İyileştirme 8.5 İyileştirme ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Madde Başlıklarının ISO 9001:2008 Versiyonu ile Karşılaştırılması ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Tel: 232 3629944 okyanus@okyanusdanismanlik.com www.okyanusdanismanlik.com Sayfa: 4/4 www.okyanusbilgiambari.com Ref: BSI, Mapping between the requirements of ISO 9001:2008 and ISO 9001:2015 Mapping Guide http://www.bsigroup.com/LocalFiles/ISO9001-Mapping-Guide-FDIS-NEW-July-2015.pdf 10.1. Genel 8.5.1. Sürekli İyileştirme 10.2. Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet 8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü 8.5.2. Düzeltici Faaliyet 10.3. Sürekli İyileştirme 8.5.1. Sürekli İyileştirmeResim2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Etiketler