ÜRETİMDE YÖNETİM SİSTEMLERİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Get Adobe Flash player

Uncategorized

ISO 9001-2015 Madde 5 Önemli Değişiklikler

ISO 9001-2015 Madde 5 Önemli Değişiklikler

 

ISO 9001-2015 Madde 5 Önemli Değişiklikler
ISO 9001-2015 Madde 5 Önemli Değişiklikler

ISO 9001-2015 Madde 5 Önemli Değişiklikler

ISO 9001-2015 Madde 5, ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardının bütünselliğinin anlaşılması hem de kuruluşunuzda Kalite Yönetim Sisteminin tasarımı sırasında temelin doğru inşaa edilmesi açısından çok önemlidir.

ISO 9001-2015 Madde 5 Önemli Değişiklikler

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı madde 5 ile;

 • Liderlik gereklilikleri ve roller, güçlendirildi. (ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı 5.1.1).
 • Organizasyon bağlamına risk bazlı düşünme konusu eklendi. (6.1 ve 4)
 • Geleneksel dokümantasyon gereklilikleri azaltıldı. Bunun karşısında dokümante edilmiş bilgi gerekliliği eklendi.
 • Uygunsuz ürün, h,zmet ve düzeltici faaliyetleri referans verildi. (Madde 10.2)

ISO 9001-2015 Madde 5 Önemli Değişiklikler

Yukarıda bahsedilen hususlar dışında çoğu kişinin fark edemediği önemli bir değişiklik daha yaşandı standartta.

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Madde 5.1.1 üstyönetime Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması konusunda liderlik etmesi ve bu konuda taahhütte bulunmasını iletmektedir. Liderlik ve taahhüdün sağlanmasının ilk şartı bu konudaki sorumluluğun uygulanması gerekliliğidir. Bu şartı geleneksel ISO Maddeleri ile karşılaştırdığımızda bu rol daha çok kalite departmanlarına verilmekteydi. Bu durumu tasarım ve geliştirme departmanı yöneticilerinin faaliyetlerinden sorumlu olmaları gibi değerlendirebiliriz. Ancak Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin sağlanması için gerekli sorumluluğun denetimi aşamasında bu görevi hem üst yönetimden hem de kalite departmanından beklemeliyiz. Yeni gereklilik sayesinde uzun yıllardır üst yönetimin kalite yönetim sistemine uzak olduğu görüşü sona erecektir. Zira aksi durumda konu firmalara uygunsuzluk olarak yansıyacaktır.

ISO 9001-2015 Madde 5 Önemli Değişiklikler

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Madde 5 ile getirilen önemli ikinci değişiklik Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi gerekliliğinin kaldırılmasıdır.  ISO 9001-2008 Madde 5.2.2 üst yönetimi temsilen bir kişinin yönetim temsilcisi olarak atanmasını istemekteydi.

Bunun sebebi yönetim temsilcisinin üst yönetime;

 • Sistemin etkinliğini
 • Proseslerin performansını
 • Gelişim ihtiyaçlarını
 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin organizasyona duyurulması

raporlamasıydı.

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Madde 5.3 bu gerekliliği ortadan kaldırmıştır. ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Madde 1.1.1 bu sorumluluğu doğrudan üst yönetime vermiştir. Ayrıca ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi madde 5.3 üst yönetim temsilcilerinin tüm görevleri aşağıya doğru indirgemelerini istemektedir.

Bir sonraki makalede ISO 9001-2015 Madde 5 Sorumluluk ve Yetki konularını ele almaya çalışacağım

Iso 2015 geçiş

ISO 9001 NEDEN GÜNCELLENDİ?

Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu(ISO), her 5 yılda bir standartları gözden geçirmekte, ihtiyaçlar doğrultusunda revize etmekte ve ilgili taraflar için kullanışlı hale getirmektedir. Kuruluşların karşılaştığı zorlukların yıllar içinde farklılık göstermesi, küreselleşmeye paralel olarak tedarik zincirindeki faaliyetlerin daha karmaşık hale gelmesi, kuruluşların iş yapma metotlarının değişmesi, müşterilerin ve ilgili tüm tarafların beklentilerinin artması, bilgi erişiminin kolaylaşması ve günümüz toplumunun sesinin daha güçlü çıkması revizyon ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu çerçevede ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı, ISO tarafından Eylül 2015’te yayımlanmış; Türk Standardları Enstitüsü tarafından ise Ocak 2016’da Türk Standardı(TS EN 9001:2015) olarak yayımlanmıştır.

TS EN ISO 9001:2015 VERSİYONUNDA Kİ BAŞLICA FARKLILIKLAR NELERDİR?

Yeni versiyonda, üst düzey liderlik ,taahhüt,uyum.amaç,karşılaşılan risk ve fırsatlar üzerine özellikle vurgu yapılmakta,yasal şartlar,,rekabetçi pazar ,teknoloji,sosyal-kültürel-ekonomik çevreler ,kuruluşun kültürü ,bilgisi, performansı gibi hususlar kuruluşun bağlamının anlaşılmasında rol oynamaktadır.

En fark edilebilir değişiklik standardın yeni yüksek seviyeli(HLS) yapısıdır. Bu yapı, çoklu yönetim sistemi kullanan kuruluşların yönetim sistemlerinin entegrasyonunu kolaylaştırmasını sağlamaktadır.

Diğer bir değişiklik ise standardın risk tabanlı yaklaşım üzerine odaklanmasıdır. Bu yaklaşım her zaman standardın bir parçası olmasına rağmen, yeni versiyonda daha belirgin hale getirilmiştir.

TS EN ISO 9001:2015 versiyonu farklılıkları:

 • Yüksek seviyeli yapının(HLS) benimsenmesi,
 • Proses yaklaşımının daha iyi anlaşılması ve uygulanmasını desteklemek amacıyla risk tabanlı yaklaşıma yönelik belirgin bir şart içermesi,
 • Daha az kuralla belirlenmiş şartların olması,
 • Dokümanlar üzerinde daha az vurgu yapılması,
 • Hizmetler için arttırılmış uygulanabilirliğin olması,
 • Kalite yönetim sisteminin sınırlarını tanımlama için bir şart içermesi,
 • Kurumsal yapıya vurgu yapılması,
 • Liderlik üzerine arttırılmış vurgu yapılması
 • Müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik istenen çıktılara ulaşma ile ilgili daha fazla vurgu olması,

TS EN ISO 9001:2015 VERSİYONUNUN FAYDALARI NELERDİR?

 • Liderlik katılımı,
 • Yapılandırılmış bir biçimde organizasyonel riskler ve fırsatlara değinme,
 • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği veya iş sürekliliği gibi özellikle çoklu yönetim sistemleri kullanan kuruluşlar için yararlı olacak sadeleştirilmiş bir dil, alışılmış bir yapı ve terimleri kullanması,
 • Tedarik zincirinin daha etkin kullanımına yönelik uygulamaların olması,
 • Hizmet ve bilgi tabanlı faaliyet gösteren kuruluşlar için daha kullanıcı dostu olması.

TS EN ISO 9001:2008 BELGEM VAR, NE YAPMALIYIM?

Enstitümüz tarafından, TS EN ISO 9001:2008 versiyonundan belgelendirilmiş olan kuruluşların, en geç 14 Eylül 2018 tarihine kadar TS EN ISO 9001:2015 versiyonu geçişini tamamlaması gerekmektedir.

 • 14 Eylül 2018 tarihinden itibaren TS EN ISO 9001:2008 belgeleri geçerliliğini yitirecektir.

Enstitümüzden, TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme hizmeti alan kuruluşların söz konusu kalite yönetim sistemi belgelerinin son geçerlilik tarihi 14 Eylül 2018 olacaktır. Bu nedenle, belge geçerlilik tarihi 14 Eylül 2018’den sonra olan belgelerin son belge geçerlilik tarihi yine 14 Eylül 2018 olacaktır. Bu kapsamda, TS EN ISO 9001:2015 standardına geçiş yapmak isteyen kuruluşlara yönelik Belge Yenileme(Geçiş) tetkikleri gerçekleştirilecektir.

 • 4 Ocak 2016 tarihinden itibaren, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı kapsamında Belgelendirme ve Belge Yenileme başvuruları alınmaya başlanacaktır.

TS EN ISO 9001:2015 GEÇİŞ PLANI YAPARKEN NELERİ DİKKATE ALMALIYIM?

Kuruluşlar için gerekli değişikliğin derecesi mevcut kalite yönetim sisteminin olgunluğu ve etkinliğine , organizasyonel yapıya ve kuruluşun uygulamalarına bağlıdır.

TS EN ISO 9001:2015 versiyonuna geçiş yapmak isteyen kuruluşların, aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmesi tavsiye edilmektedir;

 • Yeni standart şartları ve gerektirdiği dokümantasyon hakkında bilgi edinilmesi,
 • TS EN ISO 9001:2015 versiyonu şartlarını karşılamaya yönelik organizasyonel açıkların tanımlanması,
 • Uygulama planının geliştirilmesi,
 • Kuruluşun etkinliği üzerine etkisi olan tüm taraflar için uygun eğitimlerin verilmesi ve farkındalığın sağlanması,
 • Revize edilen şartları karşılamak amacıyla mevcut kalite yönetim sisteminin güncellenmesi ve etkinliğinin doğrulanmasının sağlanması

iç hususlar dış hususlar

Nasıl Başlamalı?

Standart, kuruluşun bağlamını belirleme yöntemini tanımlamasa da, bazı mantıki adımlar ve kilometre taşları vardır.

İlk olarak, ISO 9001:2008’deki Kalite El Kitabı ile ilgili bazı gerekliliklerin şimdi bu yeni maddeye aktarılması nedeniyle, mevcut dokümanlarınızda zaten karşılanan yeni gereksinimlerin hangileri olduğunu belirlemelisiniz.

Zaten ISO 9001:2008’i uyguladıysanız, muhtemelen kalite el kitabında kalite yönetim sisteminin kapsamını ve süreç sırasını ve karşılıklı etkileşimini hem metin hem de akış şeması biçiminde tanımladınız demektir . Standardı sıfırdan uyguluyorsanız, kalite yönetim sisteminizin kapsamını belirlemeniz ve süreçleri ve etkileşimlerini tanımlamanız gerekir.

Kalite yönetim sisteminin kapsamı, istisnalar ile birlikte tanımlandıktan ve süreçler ve bunların ilişkileri belirlendikten sonra aşağıdaki adımların atılması gerekiyor:

İç ve dış konular nelerdir?

Madde 4’ün bu gerekliliği çok genel görünebilir ve dahili ve harici konuları tanımlarken çok genişleme riski vardır. Bu maddeyi karşılarken, yalnızca müşteri memnuniyetini ve kaliteli ürünün / hizmetin sunulmasını etkileyebilecek konulara odaklanmalısınız.

Bir kurumun iç bağlamı, amaçlarını gerçekleştirmeyi hedeflediği ortamdır. İç bağlam, yönetişime yaklaşımı, müşterilerle sözleşmeli ilişkileri ve ilgilenen tarafları içerebilir. Dikkat edilmesi gereken şeyler; organizasyon içindeki kültür, inanç, değerler veya ilkeler ile süreçlerin ve organizasyon yapısının karmaşıklığı ile ilgilidir.

Dış bağlamı belirlemek için sosyal, teknolojik, çevresel, etik, politik, hukuki ve ekonomik çevreden kaynaklanan sorunları düşünmelisiniz. Dış bağlam örnekleri arasında şunlar olabilir:

 • Devlet düzenlemeleri ve yasadaki değişiklikler
 • Kuruluşun pazarındaki ekonomik değişimler
 • Kuruşun rekabeti
 • Kurumsal imajı etkileyebilecek olaylar
 • Teknolojideki değişiklikler

Temel olarak, tüm bu bilgiler CEO’nun ve yönetimin diğer üyelerinin kafasındadır ancak asla kâğıda dökülmez. Onu toplamanın en iyi yolu beyin fırtınası düzenlemektir. Bütün bu bilgilerin sistematize edilmesi çok değerli olabilir ve bir kuruluş olarak nerede olduğunuzu gösterebilir.

 

Başkalarının görüşlerini önemsemeli miyiz?

Basitçe, ilgili tarafları tanımlama gereği, şirketinizle ilgileneceğiniz konusunda kime kanaat getirmeniz gerektiğidir.

İlgili taraflar “doğrudan müşteriler, son kullanıcılar, tedarikçiler ve ortaklar, düzenleyiciler ve diğerlerini” içerir. Diğerleri “organizasyondaki sahipler / hissedarlar ve hatta toplumdaki insanlar” olabilir. Bu taraflar kuruluşa değer katıyor ya da kuruluştaki faaliyetlerden etkileniyor olabilir. Etkin ve verimli bir kalite yönetim sistemi uygulamak için onların ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılamak önemlidir. Onların geri bildirimleri, kuruluşunuzda nelerin geliştirilebileceğini belirlemenize yardımcı olabilir.

 

Kâğıda dökün

Bütün bu bilgiler toplandıktan sonra dokümante edilmelidir ki standart bu konuda oldukça açıktır. Ancak nerede dokümante edilmelidir? İlk seçenek yeni bir doküman oluşturmaktır ve bu doküman, denetimden önce kalite el kitabı yerine belgelendirme kuruluşunun talep edeceği bir şey olacaktır. İkinci seçenek, bu yeni gereksinimleri mevcut kalite el kitabına eklemektir. Kalite el kitabı bazı eski gereklilikleri içerdiğinden bu çok pratik olabilir, bu nedenle yalnızca iç ve dış konulara ve ilgilenen taraflara gerekli eklentileri yapmak zorunda kalacaksınız. Bu yaklaşımın diğer bir avantajı, herkesin zaten kalite el kitabına aşina olması, doküman yapısında büyük bir değişiklik olmayacağıdır. Ayrıca, belgelendirme denetçileri bunu alışkanlıklarından dolayı da isteyebilir.

 

Bitirirken

Kuruluşun iç veya dış bağlamlarını izlemek için düzenli olarak yönetim gözden geçirmesi gereklidir. Yönetim, iç bağlamın anlaşılmasından sonra “PEST” (politik, ekonomik, sosyal, teknolojik) ve SWOT (güçlü, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler) analizlerini kullanarak harici bir analiz yapabilir ve bu yeni gereksinimden sadece zorunluluktan değil, gerçekten yararlanabilir.

 

Kuruluşun bağlamı, “dokümante et ve unut” gereksinimlerinden biri gibi görünüyor, ancak böyle olmaması gerekir. Bağlamı tanımlamak yoluyla toplanan bilgiler iyileştirme noktalarını belirlemek için çok yararlı olabilir ve bundan ödün verilmemelidir. Kuruluşunuzun bağlamını ve ilgili taraflarınızın görüşlerini bilmek, kuruluşunuzu geliştirmenize ve daha da iyi olmanıza yardımcı olabilir.

kuruluşun bağlamı

ISO 9001:2015 standardına göre kuruluş,risklerine ve etkilerine göre, faaliyetlerini nasıl yapacağını tasarlamalıdır.

Kalite Yönetim Sisteminin kurulum aşamasında, uygulayıcıların yapmak zorunda oldukları ancak standartta zorunlu tutulmamış olan kuruluşun yapı analizi gerekliliği  ve bağlamdaki bilgileri izlemesi yükümlülüğü getirilmiştir.

iso90012015kurulusbaglami

Kurulun bağlamında dikkate alınması gereken ilgili tarafların beklenti ve ihtiyaçlarında aşağıdakiler değerlendirmeye alınmalıdır:

a)       Doğrudan Müşteriler

b)      Son Kullanıcılar;

c)       Tedarikçiler, disbürütörler, perakendeciler  veya tedarik zinciri kapsamındaki diğer sağlayıcılar

d)      Yasal Otoriteler

e)      Herhangi diğer ilgili taraflar.

İç bağlam olarak aşağıdaki şekil ISO 9001:2015 kullanıcılara yol gösterici olacaktır:
iso90012015icbaglamnedir

 

Dış bağlam olarak aşağıdaki şekil ISO 9001:2015 kullanıcılara yol gösterici olacaktır:
iso90012015disbaglamnedir

iso 9001 : 2015 İLE GELEN REVİZYONLAR

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUM DANIŞMANLIĞI

ISO International Organization for standardizasyon’ un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

ISO 9001 ise etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını
sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart  merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü (International Organization of standardization–IOS) tarafından geliştirilmiştir. Belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına verilmiştir. Türkiye’deki akreditasyon yetkisi TÜRKAK’a verilmiştir.

Farklı ülkelerde veya bölgelerde benzer teknolojiler için geliştirilen farklı standartlar zaman zaman “ticaret için teknik engel” olarak kullanılmaktadır. İşte ISO’ nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9000 kalite yönetim standartları ve diğer ürün standartları gibi uluslararası kabul görmüş standartlar hazırlayarak ticaretin önündeki bu tip teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.

ISO 9000 Nedir? : Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

ISO 9001 Nedir? : Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.

ISO 9001:2015 Nedir? : ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2015 rakamı, bu revizyonun 2015 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2015 versiyonu).

 

 

man türkiye

 

VDA 6.3 PROSES DENETİM İÇİN SİSTEM KURULUMU DANIŞMANLIĞI

VDA 6.3 Proses Denetimi (2nd Edition – June 2010); üretim şirketlerinin proseslerindeki kontrolleri değerlendirmek ve iyileştirmek için Alman Otomotiv Endüstrisi Derneği-VDA tarafından geliştirilen proses bazlı denetim standardıdır. Türkiye’de bulunan otomotiv şirketlerinin tedarikçilerinden VDA 6.3 e göre sistem kurulumu yapması istenmektedir. VDA 6.3 gerek ISO 9001 ve gerekse de otomotiv endüstrisi Müşteri Özel İsteklerindeki değişiklikleri yansıtmak amacıyla kapsamlı olarak Haziran 2010’da revize edilmiştir.  VDA 6.3. standardı, her hangi bir organizasyon tarafından hem iç proses denetimlerinde hem de mevcut ve potansiyel tedarikçilerini değerlendirmek için kullanılabilir.

Özellikle Alman kökenli OEM ’ler tedarik zincirini daha fazla sorgulamaya başlıyor.  Bu nedenle Daimler AG, BMW AG, Mercedes, VW gibi ana sanayiler  kendi tedarikçilerinin Proses Denetçisi yetkinliklerini “VDA 6.3 Proses Denetimi” isteklerine göre değerlendiriyorlar.

VDA 6.3 ile yeni tedarikçi seçiminde ve ön değerlendirmesinde gereksiz bürokrasinin azalması ve daha etkin ön değerlendirme imkanı yaratıldı. Değerlendirmelerde daha etkin “Proses Kabiliyetleri Puanlaması” nı içeren puanlama modeli uygulanmaya başlandı.  Bu çalışmalar ışığında, VDA 6.3 Proses Denetimini başarıyla anlamak ve uygulamak için gerekeli teorik ve pratik bilgiler danışmanlık hizmeti ile Alfa Değer tarafından aktarılacaktır.

man için vda

 

VDA 6.3 PROSES DENETİM İÇİN SİSTEM KURULUMU DANIŞMANLIĞI

VDA 6.3 Proses Denetimi (2nd Edition – June 2010); üretim şirketlerinin proseslerindeki kontrolleri değerlendirmek ve iyileştirmek için Alman Otomotiv Endüstrisi Derneği-VDA tarafından geliştirilen proses bazlı denetim standardıdır. Türkiye’de bulunan otomotiv şirketlerinin tedarikçilerinden VDA 6.3 e göre sistem kurulumu yapması istenmektedir. VDA 6.3 gerek ISO 9001 ve gerekse de otomotiv endüstrisi Müşteri Özel İsteklerindeki değişiklikleri yansıtmak amacıyla kapsamlı olarak Haziran 2010’da revize edilmiştir.  VDA 6.3. standardı, her hangi bir organizasyon tarafından hem iç proses denetimlerinde hem de mevcut ve potansiyel tedarikçilerini değerlendirmek için kullanılabilir.

Özellikle Alman kökenli OEM ’ler tedarik zincirini daha fazla sorgulamaya başlıyor.  Bu nedenle Daimler AG, BMW AG, Mercedes, VW gibi ana sanayiler  kendi tedarikçilerinin Proses Denetçisi yetkinliklerini “VDA 6.3 Proses Denetimi” isteklerine göre değerlendiriyorlar.

VDA 6.3 ile yeni tedarikçi seçiminde ve ön değerlendirmesinde gereksiz bürokrasinin azalması ve daha etkin ön değerlendirme imkanı yaratıldı. Değerlendirmelerde daha etkin “Proses Kabiliyetleri Puanlaması” nı içeren puanlama modeli uygulanmaya başlandı.  Bu çalışmalar ışığında, VDA 6.3 Proses Denetimini başarıyla anlamak ve uygulamak için gerekeli teorik ve pratik bilgiler danışmanlık hizmeti ile Alfa Değer tarafından aktarılacaktır.

iso 16949 nasıl alınır

ISO / IATF 16949:2016 OTOMOTİV SEKTÖRÜ İÇİN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUM DANIŞMANLIĞI

ISO/TS 16949 standardı global otomotiv endüstrisi için ISO Technical Committee-TC 176 tarafından oluşturulmuştur. FORD,GM ve CHRYSLER’in hazırladığı QS 9000, Alman VDA 6.3, Fransız EAQF ve İtalyan AVSQ standartlarını içerisinde kapsamaktadır.

ISO 9000 standardı temeli üzerine otomotiv sektörüne özel gereksinimlerin dahil edilmesiyle
oluşturulmuştur. Sürekli geliştirmeyi ve hataların ortaya çıkmamasını sağlayacak temel sistem anlayışına sahiptir.

ISO/TS 16949 International Automotive Task Force (IATF) tarafından ISO/TC 176 temsilcileri ve otomotiv üreticilerinin ve Ticari Birliklerin uzmanlarının katılımı ile geliştirildi. ISO 9001:2015 ile birlikte IATF 16949:2016, otomotiv ile ilgili ürünlerin dizaynı/geliştirilmesi, üretimi, montajı ve servisi için konulan kalite sistem gerekliliklerini belirlemektedir. Buna ek olarak, araç üretici şirketleri tarafından ayrı olarak gerekli kılınan müşteriye özel gereklilikler de mevcuttur.

IATF 16949:2016, Uluslararası Standartlaştırma Organizasyonu (ISO) ile bağlantılı olarak Uluslararası Otomotiv İş Gücü (IATF) tarafından geliştirilmiştir.Alfa Değer olarak firmanızın süreç analizini yaparak müşteri isteklerini ve standardın gereksinimlerini sağlayacak sizleri denetime hazırlamaktayız

 ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUM DANIŞMANLIĞI

Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı,ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

 

 

VDA 6.3 PROSES DENETİM İÇİN SİSTEM KURULUMU DANIŞMANLIĞI

VDA 6.3 Proses Denetimi (2nd Edition – June 2010); üretim şirketlerinin proseslerindeki kontrolleri değerlendirmek ve iyileştirmek için Alman Otomotiv Endüstrisi Derneği-VDA tarafından geliştirilen proses bazlı denetim standardıdır. Türkiye’de bulunan otomotiv şirketlerinin tedarikçilerinden VDA 6.3 e göre sistem kurulumu yapması istenmektedir. VDA 6.3 gerek ISO 9001 ve gerekse de otomotiv endüstrisi Müşteri Özel İsteklerindeki değişiklikleri yansıtmak amacıyla kapsamlı olarak Haziran 2010’da revize edilmiştir.  VDA 6.3. standardı, her hangi bir organizasyon tarafından hem iç proses denetimlerinde hem de mevcut ve potansiyel tedarikçilerini değerlendirmek için kullanılabilir.

Özellikle Alman kökenli OEM ’ler tedarik zincirini daha fazla sorgulamaya başlıyor.  Bu nedenle Daimler AG, BMW AG, Mercedes, VW gibi ana sanayiler  kendi tedarikçilerinin Proses Denetçisi yetkinliklerini “VDA 6.3 Proses Denetimi” isteklerine göre değerlendiriyorlar.

VDA 6.3 ile yeni tedarikçi seçiminde ve ön değerlendirmesinde gereksiz bürokrasinin azalması ve daha etkin ön değerlendirme imkanı yaratıldı. Değerlendirmelerde daha etkin “Proses Kabiliyetleri Puanlaması” nı içeren puanlama modeli uygulanmaya başlandı.  Bu çalışmalar ışığında, VDA 6.3 Proses Denetimini başarıyla anlamak ve uygulamak için gerekeli teorik ve pratik bilgiler danışmanlık hizmeti ile Alfa Değer tarafından aktarılacaktır.

iatf 16949 nasıl alınır

ISO / IATF 16949:2016 OTOMOTİV SEKTÖRÜ İÇİN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUM DANIŞMANLIĞI

ISO/TS 16949 standardı global otomotiv endüstrisi için ISO Technical Committee-TC 176 tarafından oluşturulmuştur. FORD,GM ve CHRYSLER’in hazırladığı QS 9000, Alman VDA 6.3, Fransız EAQF ve İtalyan AVSQ standartlarını içerisinde kapsamaktadır.

ISO 9000 standardı temeli üzerine otomotiv sektörüne özel gereksinimlerin dahil edilmesiyle
oluşturulmuştur. Sürekli geliştirmeyi ve hataların ortaya çıkmamasını sağlayacak temel sistem anlayışına sahiptir.

ISO/TS 16949 International Automotive Task Force (IATF) tarafından ISO/TC 176 temsilcileri ve otomotiv üreticilerinin ve Ticari Birliklerin uzmanlarının katılımı ile geliştirildi. ISO 9001:2015 ile birlikte IATF 16949:2016, otomotiv ile ilgili ürünlerin dizaynı/geliştirilmesi, üretimi, montajı ve servisi için konulan kalite sistem gerekliliklerini belirlemektedir. Buna ek olarak, araç üretici şirketleri tarafından ayrı olarak gerekli kılınan müşteriye özel gereklilikler de mevcuttur.

IATF 16949:2016, Uluslararası Standartlaştırma Organizasyonu (ISO) ile bağlantılı olarak Uluslararası Otomotiv İş Gücü (IATF) tarafından geliştirilmiştir.Alfa Değer olarak firmanızın süreç analizini yaparak müşteri isteklerini ve standardın gereksinimlerini sağlayacak sizleri denetime hazırlamaktayız

 ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUM DANIŞMANLIĞI

Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı,ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

Artık global pazarda var olabilmek insana verilen değer ve saygıyla ölçülmektedir. Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra, kendisine yaşadığı çevreye ve dünyaya değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu
sorgulamaktadır.

Bu gelişmeler işletmelerin çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.Avrupa birliği ile entegrasyonda da en önemli konulardan olan Çevre ; ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığının da yaptığı denetimlerde  bu standardın isteklerine paralel konuları içermektedir. İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi adı verilir.

ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

 

OHSAS 18001-2007 YÖNETİM SİSTEMİ KURULUM DANIŞMANLIĞI

İşletmelerde karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. İşletmelerin daha iyi rekabet koşullarına
ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir.

ISO 9001 VE ISO 14001 gibi standartlar kalite ve çevre yönetimleri üzerine yoğunlaşmış, dolayısıyla işletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda gereksinim duyulmuştur. Avrupa Birliği ile entegrasyonda da en önemli konulardan olan İş Sağlığı ve Güvenliği ayrıca Çalışma Kanununda da yaklaşık olarak bu standardın bütün isteklerini içermektedir.

Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir.

OHSAS 18001, BSI (British standarts Institute) tarafından yayınlanmış olan “İş Sağlığı ve Güvenliği” standardıdır. OHSAS 18001; ISO 9000 ve ISO 14000 gibi diğer uluslararası standartlardan farklı olarak bazı ulusal standart kuruluşları ve belgelendirme kuruluşlarının birlikte çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir ve bir ISO standardı değildir. OHSAS 18001 kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttı

VDA 6.3 PROSES DENETİM İÇİN SİSTEM KURULUMU DANIŞMANLIĞI

VDA 6.3 Proses Denetimi (2nd Edition – June 2010); üretim şirketlerinin proseslerindeki kontrolleri değerlendirmek ve iyileştirmek için Alman Otomotiv Endüstrisi Derneği-VDA tarafından geliştirilen proses bazlı denetim standardıdır. Türkiye’de bulunan otomotiv şirketlerinin tedarikçilerinden VDA 6.3 e göre sistem kurulumu yapması istenmektedir. VDA 6.3 gerek ISO 9001 ve gerekse de otomotiv endüstrisi Müşteri Özel İsteklerindeki değişiklikleri yansıtmak amacıyla kapsamlı olarak Haziran 2010’da revize edilmiştir.  VDA 6.3. standardı, her hangi bir organizasyon tarafından hem iç proses denetimlerinde hem de mevcut ve potansiyel tedarikçilerini değerlendirmek için kullanılabilir.

Özellikle Alman kökenli OEM ’ler tedarik zincirini daha fazla sorgulamaya başlıyor.  Bu nedenle Daimler AG, BMW AG, Mercedes, VW gibi ana sanayiler  kendi tedarikçilerinin Proses Denetçisi yetkinliklerini “VDA 6.3 Proses Denetimi” isteklerine göre değerlendiriyorlar.

VDA 6.3 ile yeni tedarikçi seçiminde ve ön değerlendirmesinde gereksiz bürokrasinin azalması ve daha etkin ön değerlendirme imkanı yaratıldı. Değerlendirmelerde daha etkin “Proses Kabiliyetleri Puanlaması” nı içeren puanlama modeli uygulanmaya başlandı.  Bu çalışmalar ışığında, VDA 6.3 Proses Denetimini başarıyla anlamak ve uygulamak için gerekeli teorik ve pratik bilgiler danışmanlık hizmeti ile Alfa Değer tarafından aktarılacaktır.

iso 9001 nasıl alınır

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUM DANIŞMANLIĞI

ISO International Organization for standardizasyon’ un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

ISO 9001 ise etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını
sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart  merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü (International Organization of standardization–IOS) tarafından geliştirilmiştir. Belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına verilmiştir. Türkiye’deki akreditasyon yetkisi TÜRKAK’a verilmiştir.

Farklı ülkelerde veya bölgelerde benzer teknolojiler için geliştirilen farklı standartlar zaman zaman “ticaret için teknik engel” olarak kullanılmaktadır. İşte ISO’ nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9000 kalite yönetim standartları ve diğer ürün standartları gibi uluslararası kabul görmüş standartlar hazırlayarak ticaretin önündeki bu tip teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.

ISO 9000 Nedir? : Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

ISO 9001 Nedir? : Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.

ISO 9001:2015 Nedir? : ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2015 rakamı, bu revizyonun 2015 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2015 versiyonu).

 

Etiketler