ÜRETİMDE YÖNETİM SİSTEMLERİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Get Adobe Flash player

AS 9100 Havacılık ve Uzay Sanayi Kalite Yönetim Sistemi

AS 9100 Havacılık, Uzay, Savunma Kalite Yönetim Sistemi Standardı,ISO 9001 Standardına ek olarak,havacılık,sektörüne özel ilave şartlar eklenerek oluşturulmuş uluslararası bir kalite yönetim sistemidir.

Savunma, uzay ve havacılığa yönelik ürün tasarlayan, geliştiren, üretimini yapan ve satış hizmeti sunan firmalar AS/EN 9100 standardı sayesinde iş ortakları ve müşterileri  beklentileri için  belgelendirmeye ihtiyaç duyarlar.

AS 9100 Standardı Neden Revizyona Uğradı

1.Gelişen Dünyaya uyum sağlamak

2.Artan müşteri beklentilerine daha fazla yanıt verebilmek

3.ISO 9001 :2015 ‘te olduğu gibi hizmet sekörüne daha da uyum sağlayabilmek

4.Diğer revize edilen yönetim sistemleri ile yapısının uyumlu ve entegrasyonunun kolay olmasını sağlamak.

5.Risklerin yönetimi ,bu standartta da etkin hale getirilmiştir.

6.Kuruluşun bağlamı yani içeriğini anlama,etkilendiği iç ve dış meselelere daha çok önem vererek tüm tarafların beklentilerini daha çok önemser.

7.Üst yönetim daha etkin görev üstlenir.

8.Zorunlu prosedürler artık istenmemektedir.

AS 9100 Rev D standardı maddeleri

1.Kapsam

2.Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar

3.Terimler ve Tarifler

3.1 Sahte Parça

3.2 Kritik Madde

3.3 Anahtar Özellik

3.4 Ürün Güvenliği

3.5 Özel Gereklilik

4.Kuruluşun İçeriği

4.1 Kuruluşun ve İçeriğinin Anlaşılması

4.2 İlgili Tarafların İhtiyaçlarının ve Beklentilerinin Anlaşılması

4.3 Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi

4.4 Kalite Yönetim Sistemi ve Süreçleri

5.Liderlik

5.1 Liderlik ve Yönetimin Taahhüdü

5.1.1 Kalite Yönetim Sistemi için Liderlik ve Yönetimin Taahhüdü

5.1.2 Müşteri Odaklılık

5.2 Kalite Politikası

5.3 Kuruluş İçerisindeki Görevler, Sorumluluklar ve Yetkiler

6.Planlama

6.1.Risklere ve Fırsatlara Yönelik Faaliyetler

6.2. Kalite Hedefleri ve Söz Konusu Amaçlara Ulaşmak İçin Planlar

6.3. Değişikliklerin Planlanması

7.Destek

7.1 Kaynaklar

7.1.1 Genel

7.1.2 Çalışanlar (DIS sürecinde boş madde)

7.1.3 Altyapı

7.1.4 Süreçlerin işletilmesi için Çevre

7.1.5 İzleme ve Ölçme Kaynakları

7.1.6 Kuruluşa ait Bilgi birikim

7.2 Yetkinlik

7.3 Farkındalık

7.4 İletişim

7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi

7.5.1 Genel

7.5.2 Dokümante Bilginin Oluşturulması ve Güncellenmesi

7.5.3 Dokümante Bilginin Kontrol Edilmesi

8.İşletim

8.1.Operasyonel Planlama ve Kontrol

8.1.1 Operasyonel Risk Yönetimi

8.1.2 Konfigürasyon Yönetimi

8.1.3 Ürün güvenliği

8.1.4 Sahte Parçanın Önlenmesi

8.2. Ürün ve Hizmetler için Gereklilikler

8.2.1 Müşteri ile İletişim

8.2.2 Ürün ve Hizmetlerle ilgili Şartların Belirlenmesi

8.2.3 Ürün ve Hizmetlerle ilgili Şartların Gözden Geçirilmesi

8.2.4 Ürün ve Hizmetlerin Gerekliliklerinin Değişmesi

8.3. Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi

8.3.1 Genel

8.3.2 Tasarım ve Geliştirmenin Planlanması

8.3.3 Tasarım ve Geliştirme Girdileri

8.3.4 Tasarım ve Geliştirmenin Kontrolü

8.3.5 Tasarım ve Geliştirme Çıktıları

8.3.6 Tasarım ve Geliştirme Değişiklikleri

8.4. Kuruluş Dışından Tedarik Edilen Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü

8.4.1 Genel

8.4.2 Dış Kaynaklı Tedarik Kontrolünün Tipi ve Kapsamı

8.4.3 Dış Kaynaklı Tedarikçiler için Bilgiler

8.5. Ürün ve Hizmetin Sağlanması

8.5.1 Ürün ve Hizmet Sağlanmasının Kontrolü

8.5.2 Belirleme ve İzlenebilirlik

8.5.3 Müşteriye veya Dış Kaynaklı Tedarikçilere Ait Mülkiyet

8.5.4 Muhafaza Etme

8.5.5 Teslimat Sonrası Faaliyetler

8.5.6 Değişikliklerin Kontrolü

8.6. Ürün ve Hizmetlerin Serbest Bırakılması

8.7 Uygun Olmayan Süreç Çıktılarının, Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü

9.Performansın Değerlendirilmesi

9.1. İzleme, Ölçme, Analiz Etme ve Değerlendirme

9.1.1 Genel

9.1.2 Müşteri Memnuniyeti

9.1.3 Analiz ve Değerlendirme

9.2. İç Denetim

9.3. Yönetimin Gözden Geçirmesi

10.İyileştirme

10.1.Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet

10.2.Sürekli İyileştirme

AS 9100 SERİSİ STANDARTLAR:

  • AS 9100 Havacılık, Uzay, Savunma Kalite Yönetim Sistemi Standardı
  •  AS 9110 Havacılık Bakım Kalite Yönetim Sistemi Standardı
  • AS 9120 Distribütörler için Havacılık Kalite Yönetim Sistemi Standardı
Etiketler