ÜRETİMDE YÖNETİM SİSTEMLERİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Get Adobe Flash player

ISO 9001:2015 REVİZYONU

ISO 9001:2015′ in revizyonu, risk tabanlı oluşturulan bir yönetim sistemi olarak, kalite yönetimine daha fazla ağırlık verilmesini, risklerin fırsata çevrilmesini ve sizlere daha verimli bir yönetim sistemini destekler.

 

ISO 9001:2015, standardın yeni versiyonunu, kuruluşların sürdürülebilir gelişmeye yönelik çalışmalarının temel öğelerinden biri olarak konumlandırır ve genel anlamda performansı artırıcı bir araç olarak sunar.

Kalite yönetiminde risk tabanlı yaklaşıma geçiş sürecinin aşamalarından biri olarak, iç ve dış paydaşlara daha fazla odaklanılmasını teşvik eder. İç ve dış paydaşların kuruluşunuza etkilerini değerlendirmenizde ve bu etkileri fırsat olarak değerlendirmenizde sizlere yardımcı olur. Kuruluşlarda stratejik bir karar olarak, Kalite Yönetim Sistemi’nin (KYS) hayata geçirilmesinin önemini vurgular.

Size, mevcut ISO 9001:2008 belgelendirmesinden ISO 9001:2015’in gerekliliklerini sağlamaya geçiş aşamalarında destek sağlayacak çeşitli çözümler sunuyoruz.

ISO 9001:2015’İN BAŞLICA DEĞİŞİKLİKLERİ

İsim değişikliğinin ve KYS aktivitelerinin yeninden konumlandırılmasının yanında, yeni önemli gereklilikler getirilmiştir.

KURULUŞUN BAĞLAMI

Kuruluşun bağlamının göz önünde bulundurulması (kuruluşunuza iç ve dış etkiler değerlendirilmesi), bundan sonra KYS tasarımı ve uygulanması süreci açısından bir faktör olmalıdır.

RİSKLER VE FIRSATLAR

KYS’ nin planlanması ve uygulanmasının temel öğelerinden bir olarak tanımlanan yeni gereklilik; KYS’ nin performansını ve işleyişini potansiyel olarak etkileyebilecek olan risklerin, fırsatların ve bunlara karşılık gelen ‘orantılı’ eylemlerin belirlenmesidir.

LİDERLİK

Üst yönetim, artık sadece KYS’ nin yönetiminden sorumlu olmak yerine, esas olarak ‘liderlik’ odaklı yaklaşım ile kuruluşun KYS’ sine doğrudan katılım gösterecektir. Daha önce Yönetim Temsilcisi olarak belirlenen birim kaldırılmış ve Yönetim Temsilcisinin görevleri KYS’ nin tamamına dağıtılmıştır.

DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ

ISO 9001:2008’deki ‘dokümante edilmiş süreç’ ve ‘kayıt’ kavramları ISO 9001:2015’te ‘dokümante edilmiş bilgi’ olarak değiştirilmiştir.  Bu, kurum tarafından muhafaza edilmesi gereken kontrollü bilgi olarak tanımlanmıştır. Her kuruluş kontrol ve muhafaza edilmesi gereken Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonu türü ve seviyesini kendisi belirler.

DİĞER KYS GEREKLİLİKLERİ

Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili başka değişiklikler de yapılmıştır:

Kalite Yönetimi Sistemi’nin planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi ile ilgili süreç yaklaşımı konusunda kuruluşlara özel gereklilikler getirilmiştir.

KYS’ nin kalite performansını etkileyecek işler yapan çalışanların bilgi ve beceri gerekliliklerinin belirlenmesi

Üretilen ürün ve hizmetlerde uygunluğun sağlanması için gereken bilginin belirlenmesi ve yönetilmesi

Her tür dış tedarikçi için kontrol türü ve kapsamının risk tabanlı yaklaşım ile saptanması

YAPI VE TERMİNOLOJİ

ISO 9001:2015 ANNEX SL’ de tanımlanan madde yapısı, bundan sonraki tüm yeni ve revize edilmiş ISO Standartları’nın gerektirdiği çerçeve olarak benimsenmiştir. Bunun amacı, ISO 9001’in son versiyonunun diğer yönetim sistemleri standartları ile uyumlu olmasını sağlamaktır.

ANNEX SL’ deki yapının kullanılması ile hedeflenen, KYS gerekliliklerinin, kuruluşların KYS birimlerine basit bir şablon önermesinden ziyade, daha tutarlı ve akılcı bir yaklaşım getirmesidir.

ISO 9001 onaylı KYS sahibi kuruluşların, mevcut Kalite Yönetim Sistemleri’nin prosedür ve doküman yapılarını veya kullandıkları terminolojiyi ISO 9001:2015’te ifade edildiği şekilde değiştirmeleri için bir gereklilik bulunmadığının bilinmesi önemlidir.

ISO 9001:2008’DEN GEÇİŞ

ISO 9001:2008 belgeli kuruluşlara standardın yeni versiyonuna geçiş için, ISO 9001:2015’in yayınlanmasından itibaren üç yıl süre tanınmıştır. Mevcut yayınlanma takvimine göre, bu geçiş dönemi 2018 yılının Eylül ayında sona erecektir.

Etiketler